KO­KEI­LE ILMAJOOGAA

Womens Health - Joogaa - - 17. LUKU -

Kan­kai­ses­ta riip­pu­ma­tos­ta riip­pu­mi­nen sa­maan ai­kaan, kun on so­tu­ri II -asen­nos­sa, voi tun­tua hie­man teat­raa­li­sel­ta, mut­ta sii­nä on ri­paus Cirque du So Lea­nia. Saat sa­mal­la ker­taa joo­gan hyö­dyt ja li­säk­si sy­vien li­has­ten te­hot­ree­niä, kos­ka riip­pu­mi­nen pa­kot­taa nä­ke­mään enem­män vai­vaa asen­non va­kaut­ta­mi­sen eteen. ”Ylö­sa­lai­sin teh­tä­vään asen­toon liit­tyy tie­tyn­lais­ta eu­fo­ri­aa, kos­ka ve­ri vir­taa pää­hän va­paas­ti”, ker­too San Die­gos­sa työs­ken­te­le­vä lii­kun­ta­fy­sio­lo­gi Jacque Crock­ford, jo­ka huo­maut­taa, et­tä aloit­te­li­jat, joil­la ei vie­lä ole riit­tä­väs­ti voi­maa kä­sil­lä­sei­son­taan, pys­ty­vät il­ma­joo­gas­sa nos­ta­maan it­sen­sä il­maan. Mi­ten se on­nis­tui­si si­nul­ta? Et­si il­ma­joo­ga­kou­lu lä­hia­lu­eel­ta ja läh­de ko­kei­le­maan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.