NENÄ VAI SUU

Womens Health - Joogaa - - 21. LUKU -

Ei ole ole­mas­sa yh­tä ai­no­aa ”oi­ke­aa” ta­paa hen­git­tää. Yleen­sä kan­nat­taa kui­ten­kin hen­git­tää si­sään ne­nän kaut­ta, kos­ka se suo­dat­taa il­mas­ta li­kaa ja bak­tee­rei­ta. (Ne­nä­kar­vois­ta on kuin on­kin hyötyä!) Ne­nä­on­te­lot kos­tut­ta­vat il­maa, mi­kä hel­pot­taa keuh­ko­jen teh­tä­vää. Yritä har­joi­tel­les­sa­si hen­git­tää suun kaut­ta sil­loin, kun tar­vit­set ker­ral­la pal­jon hap­pea.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.