OTA REN­NOS­TI

Nä­mä pe­rus­ve­ny­tyk­set aut­ta­vat si­nua tai­pu­maan en­tis­tä jän­nit­tä­väm­piin ra­kas­te­lua­sen­toi­hin.

Womens Health - Joogaa - - 23. LUKU -

KOS­KE­TA VAR­PAI­TA

Is­tu lat­tial­la ja­lat suo­ri­na edes­sä ja ojen­tau­du sit­ten eteen­päin ja yritä kos­ket­taa var­pai­ta kä­sil­lä­si. Tä­mä ren­tout­taa ala­sel­kää ja kin­te­rei­tä. Jos et saa kä­siä sää­riä pi­dem­mäl­le, ko­kei­le sa­maa lii­ket­tä läm­pi­mäs­sä kyl­vys­sä. Läm­min ve­si ren­tout­taa li­hak­sia.

IS­TU LAT­TIAL­LA

Is­tu lat­tial­la ris­ti-is­tun­nas­sa ai­na kun se on mah­dol­lis­ta. ”Lii­ke vai­kut­taa ai­van ta­val­li­sel­ta, mut­ta se on erin­omai­nen ve­ny­tys lan­tiol­le, pol­vil­le ja se­läl­le”, Sexy Yo­ga -kir­jan kir­joit­ta­ja El­len Bar­rett sa­noo.

REN­TOU­TA KE­HON ALAO­SA

Avaa ni­vusia ja si­sä­rei­siä is­tu­mal­la niin sa­no­tus­sa per­hos­a­sen­nos­sa pol­vet kou­kus­sa ja jal­ka­poh­jat toi­si­aan vas­ten. Pai­na pol­via alas, jos ha­luat te­hos­taa lii­ket­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.