50

Vocable (Espagnol) - - À La Une -

Cuen­ta con los 50 ki­ló­me­tros de cos­ta acan­ti­la­da me­jor con­ser­va­dos del Me­di­te­rrá­neo eu­ro­peo. cuen­ta (con­tar) con il est do­té de / la cos­ta acan­ti­la­da la cô­te à fa­lai­se / me­jor con­ser­va­dos les mieux con­ser­vés.

Newspapers in Spanish

Newspapers from France

© PressReader. All rights reserved.