Alb Bote (Muensingen)

Ver­meer in Dres­den

- Johannes Vermeer · Dresden · Gemäldegalerie Alte Meister

Die Staat­li­chen Kunst­samm­lun­gen Dres­den be­rei­ten ei­ne um­fang­rei­che Aus­stel­lung über den hol­län­di­schen Ma­ler Jo­han­nes Ver­meer (1632-1675) vor. Die Prä­sen­ta­ti­on „Ver­meer. Vom In­ne­hal­ten“ist ab 19. März in der Ge­mäl­de­ga­le­rie Al­te Meis­ter ge­plant.

Newspapers in German

Newspapers from Germany