BE­SON­DER­HEI­TEN

Audio Test - - Test -

• wech­sel­ba­res Ka­bel

• 12 Paar Oh­r­ein­sät­ze für un­ter­schied­li­chen Klang • Um­fang­rei­cher Lie­fer­um­fang Vor­tei­le +ex­trem sau­be­rer und dif­fe­ren­zier­ter Klang +vol­ler Bass, prä­zi­se Mit­te, bril­lan­te Hö­hen +ho­her Tra­ge­kom­fort Nach­tei­le – Ohr­stöp­sel schwer zu wech­seln

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.