Augsburger Allgemeine (Land West)

Apo­the­ken‰Not­diens­te

- Pharmaceutical Industry · Stadtbergen · Wertingen · Buttenwiesen

Buttenwies­en, Apo­the­ke But­ten­wie‰ sen, Haupt­stra­ße 4, Mo 8 bis Di 8 Uhr, 0 82 74/2 68.

Die­dorf, Apo­the­ke West­li­che Wäl­der, Ge­wer­be­str. 4, Mo 8 bis Di 8 Uhr, 0 82 38/20 72.

Ga­b­lin­gen, Grün­hol­der‰Apo­the­ke, Grün­hol­der­stra­ße 11, Di 8 bis Mi 8 Uhr, 0 82 30/12 60.

Gerst­ho­fen, Ele­fan­ten‰Apo­the­ke, Augs­bur­ger Stra­ße 15, Di 8.30 bis Mi 8.30 Uhr, 08 21/49 13 36. Stadt­ber­gen, Ni­ko­laus‰Apo­the­ke, Ha‰ gen­mäh­der­str. 1, Mo 8.30 bis Di 8.30 Uhr, 08 21/43 18 40.

Wertingen, Mar­ti­nus‰Apo­the­ke, bis Mi 8 Uhr, 0 82 72/9 96 80.

Di 8

Newspapers in German

Newspapers from Germany