Süd­ame­ri­ka und Trans­at­lan­tik

Mehr und mehr Reedereien neh­men im Win­ter­halb­jahr Kreuz­fahr­ten mehr mit Des­ti­na­ti­ons­schwer­punkt Win­ter­halb­jahr Bra­si­li­en ins Pro­gramm auf. Für Eu­ro­pä­er bie­ten sich als reiz­vol­le und ent­spann­te Rei­sen auch die Sai­son­auf­takt- oder -ab­schluss­rei­sen in­klu­si­ve

Crucero - Das Kreuzfahrtmagazin - - Reisen -

DIE REE­DE­REI AUS DER RE­POR­TA­GE COS­TA KREUZ­FAHR­TEN Cos­ta Fa­sci­on­sa 15 Näch­te

Rou­te: Rio de Janei­ro, Sal­va­dor da Bahia, Mace­ió, San­ta Cruz de Te­ne­ri­fe, Mála­ga, Mar­seil­le, Sa­vo­na Ab­fahrt: 16.3.2019 Preis: ab 1.379 Eu­ro www.cos­ta­kreuz­fahr­ten.de Cos­ta Fa­sci­no­sa 14 Näch­te Rou­te: Bu­e­nos Ai­res, Mon­te­vi­deo, An­gra dos Reis, Bu­zios, Cabo Frio, Rio des Janei­ro, Uba­tu­ba, Il­ha­be­la, Pun­ta del Es­te, Bu­e­nos Ai­res Ab­fahrt: 24.2.2019 Preis: ab 999 Eu­ro www.cos­ta­kreuz­fahr­ten.de

DEUT­SCHE REEDEREIEN HA­PAG LLOYD CRUI­SES HANSEATIC na­tu­re

15 Näch­te Rou­te: Mon­te­vi­deo, Pu­er­to Mad- ryn, Pu­er­to De­sea­do, Port St­an­ley, Suan­ders Is­land, Car­cass Is­land, Ma­gel­lan­stra­ße, Pun­ta Are­na, Bahia Aisnworth, Chi­le­ni­sche Fjor­de, Bahia Ga­ri­bal­di, Bea­gle Ka­nal, Us­huaia Ab­fahrt: 2.11.2019 Preis: ab 8.636 Eu­ro

www.hl-crui­ses.de PLANTOURS KREUZ­FAHR­TEN MS Ham­burg

14 Näch­te Rou­te: For­ta­le­za, Re­ci­fe, Mace­ió, Sal­va­dor da Bahia, Rio de Janei­ro, Pa­ra­na­guá, Ita­jaí, Bu­e­nos Ai­res Ab­fahrt: 6.12.2019 Preis: ab 2.799 Eu­ro (inkl. Flug) www.plantours-part­ner.de

PHOENIX REI­SEN Ar­ta­nia

24 Näch­te Rou­te: Cal­lao (Li­ma), Pa­ra­cas, Iqui­que, Co­quim­bo, Val­pa­raí­so (San­tia­go de Chi­le), Pu­er­to Montt, Chi­le­ni­sche Fjor­de, Ma­gel­lan­stra­ße, Pun­ta Are­na, Kap Horn, Us­haia, Port St­an­ley, Pu­er­to Ma­dryn, Bu­e­nos Ai­res Ab­fahrt: 28.2.2019 Preis: ab 5.999 Eu­ro (inkl. Flug) www.pho­enix­rei­sen.com

IN­TER­NA­TIO­NA­LE REEDEREIEN AZA­MA­RA CLUB CRUI­SES Aza­ma­ra Pur­su­it

8 Näch­te Rou­te: Rio de Janei­ro, Il­ha­be­la, San­tos, Pun­ta del Es­te, Mon­te­vi­deo, Bu­e­nos Ai­res Ab­fahrt: 30.11.2019 Preis: ab 2.456 Eu­ro www.aza­ma­ra­club­crui­ses.de

CELEBRITY CRUI­SES Celebrity Eclip­se

14 Näch­te Rou­te: Bu­e­nos Ai­res, Mon­te­vi­deo, Pun­ta del Es­te, Pu­er­to Ma­dryn, Kap Horn, Us­huaia, Ma­gel­lan­stra­ße, Chi­le­ni­sche Fjor­de, Pu­er­to Montt, San An­to­nio Ab­fahrt: 10.3.2019 Preis: ab 1.999 Eu­ro www.ce­le­bri­ty­crui­ses.de Celebrity Eclip­se 15 Näch­te Rou­te: San An­to­nio, Co­quim­bo, Cal­lao (Li­ma), Man­ta, Pun­ta­re­nas, Hua­tul­co, Pu­er­to Vall­ar­ta, Cabo San Lu­cas, San Die­go Ab­fahrt: 24.3.2019 Preis: ab 1.099 Eu­ro www.ce­le­bri­ty­crui­ses.de

CRYSTAL CRUI­SES Crystal Sym­pho­ny

16 Näch­te Rou­te: Bu­e­nos Ai­res, Mon­te­vi­deo, Pu­er­to Ma­dryn, Port St­an­ley, Us­huaia, Pun­ta Are­nas, Chi­le­ni­sche Fjor­de, Pu­er­to Chaca­bu­co, Pu­er­to Montt, Val­pa­raí­so (San­tia­go de Chi­le) Ab­fahrt: 3.2.2019 Preis: ab 5.936 Eu­ro www.crys­tal­crui­ses.com

CU­NARD Queen Vic­to­ria

20 Näch­te Rou­te: Fort Lau­der­da­le, San Juan, Bridge­town, Ma­n­aus, Sant­arém, Sal­va­dor da Bahia, Rio de Janei­ro Ab­fahrt: 20.1.2020 Preis: ab 3.915 Eu­ro www.cu­nard.de

HOL­LAND AME­RI­CA LI­NE Ve­en­dam

23 Näch­te Rou­te: Rio de Janei­ro, For­ta­le­za, Ama­zo­na, Sant­arém, Bo­ca da Va­le­ria, Ma­n­aus, Par­in­tins, Al­ter do Chao, Cas­tries, Phi­lips­burg, Fort Lau­der­da­le Ab­fahrt: 3.3.2019 Preis: ab 3.128 Eu­ro www.hol­land­ame­ri­ca.com

NOR­WE­GI­AN CRUISE LI­NE Nor­we­gi­an Star

15 Näch­te

Rou­te: Mia­mi, San­ta Mar­ta, Car­ta­gena, Pa­na­ma Ka­nal, Sa­la­ver­ry (Tru­jil­lo), Cal­lao (Li­ma), Pis­co, Ari­ca, Co­quim­bo, San An­to­nio Ab­fahrt: 6.12.2019 Preis: ab 1.489 Eu­ro www.ncl.de

Nor­we­gi­an Star 14 Näch­te

Rou­te: San An­to­nio, Pu­er­to Montt, Pu­er­to Chaca­bu­co, Chi­le­ni­sche Fjor­de, Ma­gel­lan­stra­ße, Pun­ta Are­nas, Bea­gle Ka­nal, Us­huaia, Kap Ho­orn, Port St­an­ley, Pu­er­to Ma­dryn, Mon­te­vi­deo, Bu­e­nos Ai­res Ab­fahr­ten: 21.12.2019, 18.1. und 15.2.2020 Preis: ab 1.649 Eu­ro www.ncl.de

MSC KREUZ­FAHR­TEN MSC Sea­view

14 Näch­te

Rou­te: San­tos, Bu­zios, Sal­va­dor da Bahia, San­ta Cruz de Te­ne­ri­fe, Mála­ga, Bar­ce­lo­na Ab­fahrt: 30.3.2019 Preis: ab 649 Eu­ro www.msc-kreuz­fahr­ten.de

MSC Poe­sia 7 Näch­te

Rou­te: San­tos, Pun­ta del Es­te, Bu­e­nos Ai­res, Mon­te­vi­deo, San­tos Ab­fahrt: 3.3.2019 Preis: ab 1.279 Eu­ro www.msc-kreuz­fahr­ten.de

OCEA­NIA CRUI­SES Si­re­na

12 Näch­te

Rou­te: Bu­e­nos Ai­res, Mon­te­vi­deo, Pun­ta del Es­te, Rio Gran­de, Por­to Be­lo, Sao Pau­lo, Pa­ra­ti, Il­ha Gran­de, Bu­zios, Rio de Janei­ro Ab­fahrt: 6.4.2019 Preis: ab 2.219 Eu­ro www.ocea­nia­kreuz­fahr­ten.de

Ma­ri­na 12 Näch­te

Rou­te: Rio de Janei­ro, Bu­zios, Il­ha Gran­de, Pa­ra­ti, Sao Pau­lo, Por­to Be­lo, Rio Gran­de, Pun­ta del Es­te, Mon­te­vi­deo, Bu­e­nos Ai­res Ab­fahr­ten: 7.12.2019 und 12.2.2020 Preis: ab 3.029 Eu­ro www.ocea­nia­kreuz­fahr­ten.de

PO­NANT Le Bo­réal

12 Näch­te

Rou­te: Val­pa­raí­so (San­tia­go de Chi­le), Co­quim­bo, Iqui­que, Ari­ca, Ma­ta­ra­ni, Psi­co, Cal­lao (Li­ma), Sa­la­ver­ry, Tru­jil­lo, Gua­yaquil Ab­fahrt: 17.3.2019 Preis: ab 3.830 Eu­ro de.po­nant.com

REGENT Se­ven Seas Ma­ri­ner

21 Näch­te

Rou­te: Cal­lao (Li­ma), Pis­co, Ma­ta­ra­ni, An­to­fags­ta, Co­quim­bo, San An­to­nio, Pu­er­to Montt, Pu­er­to Chaca­bu­co, Pun­ta Are­nas, Us­huaia, Port St­an­ley, Pun­ta del Es­te, Mon­te­vi­deo, Bu­e­nos Ai­res Ab­fahr­ten: 16.11.2019 Preis: ab 11.209 Eu­ro de.rs­sc.com

PRINCESS CRUI­SES Coral Princess

18 Näch­te

Rou­te: Fort Lau­der­da­le, St. Kitts, Mar­ti­ni­que, Sal­va­dor da Bahia, Rio de Janei­ro, Mon­te­vi­deo, Bu­e­nos Ai­res Ab­fahrt: 2.12.2019 Preis: ab 2.354 Eu­ro ww.prin­ces­scrui­ses.de

Roy­al Princess 16 Näch­te

Rou­te: San An­to­nio, Co­quim­bo, Pis­co, Cal­lao (Li­ma), Pun­ta­re­nas, San Juan del Sur, Pu­er­to Vall­ar­ta, Los An­ge­les Ab­fahrt: 7.3.2019 Preis: ab 2.111 Eu­ro www.prin­ces­scrui­ses.de

SE­ABOURN Se­abourn Qu­est

21 Näch­te

Rou­te: Bu­e­nos Ai­res, Mon­te­vi­deo, Il­ha­be­la, Rio de Janei­ro, Bu­zios, Sal­va­dor da Bahia, Re­ci­fe, Na­tal, Ama­zo­nas, Sant­arém, Ama­zo­nas, Ma­n­aus Ab­fahrt: 17.3.2019 Preis: ab 5.299 Eu­ro de.se­abourn.com

SILVERSEA Sil­ver Sha­dow

10 Näch­te

Rou­te: Bu­e­nos Ai­res, Mon­te­vi­deo, Pun­ta del Es­te, Ita­jaí, Pa­ra­ti, Bu­zios, Rio de Janei­ro Ab­fahrt: 26.2.2020 Preis: ab 5.300 Eu­ro www.silversea.com/de

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.