Mei­er geht

Haller Tagblatt - - SPORT -

Fuß­ball Ein­tracht Frank­furts ehe­ma­li­ger lang­jäh­ri­ger Tor­jä­ger Alex Mei­er wech­selt zu den Wes­tern Syd­ney Wan­de­rers nach Aus­tra­li­en. Sein neu­er Trai­ner ist der ehe­ma­li­ge deut­sche Na­tio­nal­spie­ler Mar­kus Bab­bel.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.