Ski­lang­lauf

Ipf- und Jagst-Zeitung - - SPORT -

Welt­cup in Lah­ti Män­ner, Sprint (Frei­stil): 1. Klä­bo (Nor­we­gen) 2:52,06 Mi­nu­ten, 2. Pel­le­gri­no (Ita­li­en) 0,30 Se­kun­den zu­rück, 3. Krogh 0,61, 4. Brands­dal 1,31, 5. Iver­sen (al­le Nor­we­gen) 1,75, 6. Re­ti­wych (Russ­land) 2,08, 53. Ei­sen­lau­er (Sonthofen), 60. Brug­ger (Schluch­see), 62. Olex (Gar­misch-Par­ten­kir­chen). – Welt­cup-Stand (nach 20 von 29 Ren­nen): 1. Klä­bo 1134 Punk­te, 2. Bol­schu­now (Russ­land) 946, 3. Rö­the (Nor­we­gen) 755, 33. Notz (Rö­mer­stein) 174, 43. Bögl (Gaiß­lach) 104, 45. Brug­ger 93. Team­sprint: 1. Nor­we­gen I (Iver­sen/Klä­bo) 18:57,19 Mi­nu­ten, 2. Nor­we­gen II (Björ­ne­stad/Brands­dal) 0,65 Se­kun­den zu­rück, 3. Finn­land I (Nis­ka­nen/Ha­ko­la) 0,71, 7. Deutsch­land I (Brug­ger/Ei­sen­lau­er) 16,08; nicht für das Fi­na­le qua­li­fi­ziert: 13. Deutsch­land II (Katz/Wick). Frau­en, Sprint (Frei­stil): 1. Fal­la (Nor­we­gen) 2:43,64 Mi­nu­ten, 2. Cald­well (USA) 0,11 Se­kun­den zu­rück, 3. Dahl­qvist (Schwe­den) 0,37, 4. Ring­wald (Scho­nach-Rohr­hards­berg) 0,46, 5. Ei­de 0,75, 6. T. Weng (bei­de Nor­we­gen) 0,94, 23. Carl (Zel­la-Meh­lis), 25. Krehl (Oberst­dorf), 33. Wink­ler (Say­da), 36. Gimm­ler (Oberst­dorf), 48. Schi­cho (Schlier­see). – Welt­cup-Stand (nach 19 von 29 Ren­nen): 1. Öst­berg (Nor­we­gen) 1237 Punk­te, 2. Ne­prya­je­wa (Russ­land) 1057, 3. Pär­mä­koski (Finn­land) 1002, 24. Ring­wald 246, 41. Hen­nig (Ober­wie­sen­thal) 117, 42. Fink (Ber­melau) 116, 50. Carl 74, 59. Gimm­ler 51, 77. Krehl 16. Team­sprint: 1. Schwe­den I (In­ge­mars­dot­ter/Dahl­qvist) 18:24,96 Mi­nu­ten, 2. Nor­we­gen I (H. Weng/Fal­la) 1,84 Se­kun­den zu­rück, 3. Schwe­den II (Sett­lin/Falk) 3,55, 8. Deutsch­land I (Ring­wald/Gimm­ler) 10,55; nicht für das Fi­na­le qua­li­fi­ziert: 15. Deutsch­land II (Carl/Wink­ler).

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.