Das kann der Home­pod

MacBIBEL - - APPLE-HARDWARE -

Mu­sik ab­spie­len Pod­casts ab­spie­len Wet­ter an­sa­gen News vor­le­sen Ver­kehrs­mel­dun­gen an­sa­gen Nach­rich­ten ver­sen­den an Ter­mi­ne er­in­nern We­cker und Ti­mer stel­len über­set­zen Ak­ti­en­kur­se vor­le­sen Sport­nach­rich­ten vor­le­sen Smart-ho­me-ge­rä­te steu­ern

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.