Rechts­au­ßen wech­selt

NWZ (Göppinger Kreisnachrichten) - - SPORT -

Ser­bi­ens Na­tio­nal­spie­ler Bog­dan Ra­di­vo­je­vic ver­lässt am Sai­son­en­de den Bun­des­li­gis­ten Rhein-neckar Lö­wen. Der 25 Jah­re al­te Rechts­au­ßen wech­selt im Som­mer zum un­ga­ri­schen Spit­zen­club Pick Sze­ged.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.