SKI­SPRIN­GEN

Rheinische Post Ratingen - - Sport -

Welt­cup der Män­ner Sonn­tag: Ge­samt­welt­cup/13 Sams­tag:

in Val di Fiem­me/Ita­li­en,

1. R. Ko­ba­ya­shi (Ja­pan) 315,0 Punk­te (135 m/136), 2. Ku­ba­cki (Po­len) 288,5 (122/131,5), 3. Stoch (Po­len) 282,9 (121,5/133,5), ... 5. Ley­he (Wil­lin­gen) 275,1 (119,5/127,5), 14. Sie­gel (Bai­ers­bronn) 265,3 (115/130), 17. Frei­tag (Aue) 264,4 (119,5/129), 19. Geiger (Oberst­dorf) 260,1 (116/127), 26. Wel­lin­ger (Ruh­pol­ding) 251,5 (115,5/123).

1. Ku­ba­cki (Po­len) 271,1 Pkt. (129,5 m/131,5 m); 2. Kraft (Ös­ter­reich) 257,2 (124,5/122,5); 3. Stoch (Po­len) 256,9 (120,0/128,5) ... 6. Ei­sen­bich­ler (Siegs­dorf) 250,3 (121,0/133,0) ... 16. Frei­tag (Aue) 238,4 (121,0/122,5); 18. Ley­he (Wil­lin­gen) 235,2 (119,0/133,5); 19. Geiger (Oberst­dorf) 235,0 (120,0/124,0); 26. Wel­lin­ger (Ruh­pol­ding) 230,0 (119,0/123,0).

von 28 Wett­be­wer­ben: 1. R. Ko­ba­ya­shi (Ja­pan) 1092 Pkt.; 2. Stoch (Po­len) 624; 3. Zy­la (Po­len) 591... 6. Ley­he (Wil­lin­gen) 469; 7. Geiger (Oberst­dorf) 418 ... 10. Ei­sen­bich­ler (Siegs­dorf)

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.