BOB

Rheinische Post Xanten - - Sport -

Welt­cup-Auf­takt in Si­gul­da/Lett­land, Zwei­er der Frau­en:

1. Ja­man­ka/An­ni­ka Dra­zek (Ober­hof/ Win­ter­berg) 1:42,68 Mi­nu­ten (51,28+51,40), 2. Ser­ge­je­wa/Be­lo­mest­nych (Russ­land) 1:43,29 (51,56+51,73), 3. Köh­ler/Li­sa Ge­ri­cke (Win­ter­berg/Mag­de­burg) 1:43,50 (51,80+51,70), 4. Tscher­nych/Ju­lia Ego­s­chen­ko (Russ­land) 1:43,59 (51,87+51,72), 5. Rein­bolt/Gibbs (USA) 1:44,07 (52,07+52,00), 6. Van­nieu­wen­huy­se/Aerts 1:44,14 (Bel­gi­en) (52,13+52,01), 7. Bei­erl/Klei­ser 1:44,75 (Ös­ter­reich) (52,53+52,22), 8. Schnei­der/Zim­mer (1. Lauf) Strack (2. Lauf) (Ober­bä­ren­burg/Frank­furt/ Gie­ßen) 1:55,46 (1:03,31+52,15). - Dis­qua­lif.: Mey­ers Tay­lor/Hoff­mann (USA). - Nicht an­ge­tre­ten: Fon­ta­ni­ve/Stre­bel (Schweiz).

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.