Et Erf­sch­déck vaa mei Patt

Mund­art-Au­to­rin Ka­rin Pe­ter muss­te Hand an­le­gen beim Fass­bierAn­stich. Da­zu muss­te sie sich erst ein­mal mit dem Klei­der­schrank aus­ein­an­der­set­zen.

Saarbruecker Zeitung - - Heimat -

Deer Sum­mer lòò, dò sóllt ich et eerscht Mòòl é mei Lee­wen e Fas­sa­ansch­dich ma­chen hie é Waa­gas­sen bei ón­ser Farr­fescht. Jes­ses Maa­ri! Ich kónn­det nét gutt ab­schla­an, aw­wer ich hott doch vaa Tuu­ten ó Blòò­se kään Ahnóng. Dò hann ich mich mò dap­per schlau ge­mach én t In­ter­net óff „YouTube“. Jes­ses, sa­an ich mer dòò­dernòò, wann de dich dòò tòòpich draasch­dellscht, dò kann et ganz aa­rich schbrét­zen, ónn de géffscht klatsch­nass. De breischt e gutt lank Schierz! Ich é mei Wä­sche­schaff ge­gròòst. Én der hén­nerscht Ecken, dò fén­nen ich dann taats­äch­lich nee­we Kock­dääl­schierz­cher, Ser­wier­schierz­cher ó Kén­ner­schierz­cher drei weiß Trää­jer-Schier­zer, lank bés óff der Bòd­dem – méd­det Món­nógramm vaa mei Patt. Aan die hod­dich

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.