ΕΧΤREME SHOP­PING

2board - - PARIS -

You may visit all 7 of the chain's lux­ury bou­tiques, but the one on Rue Boissy d'anglas has also a restau­rant. | Μπορεί να πάτε και στις 7 bou­tiques της αλυσίδας. Tip: στην οδό Boissy d'anglas υπάρχει και εστιατόριο. leclaireur.com

αs if paris comes out of vic­tor hugo's notre dame clas­sic novel

PARIS IS A LIVING EX­AM­PLE OF A CITY WHERE HISTORY, NA­TURE AND MODERN DE­SIGN CO­EX­IST. ENA ζωντανο παραδειγμα, οπου η ιστορια, η φυση και το συγχρονο DE­SIGN πανε μαζι.

Newspapers in English

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.