AVGI

Ούτε βοήθεια δεν μπόρεσαν να ζητήσουν

- Της ΚΑΚΗΣ ΜΠΑΛΗ

Δεν

είναι ντροπή να ζητάς βοήθεια από τον έξω κόσμο όταν έχεις χάσει τ’ αυγά και τα πασχάλια, όπως συνέβη με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Ωστόσο, ακόμη και το αίτημα για βοήθεια χρειάζεται κάποιος να το διατυπώσει. Η κυβέρνηση όμως έχει παραλύσει. Δεν ήταν σε θέση ούτε να συντονίσει τα υπουργεία της στον αγώνα για να διασώσει ό,τι μπορούσε να διασωθεί από τη θεομηνία. Πόσο μάλλον να ζητήσει από τις χώρες που έχουν εμπειρία στη διαχείριση πλημμυρών να βάλουν πλάτη.

Μία από τις χώρες που έχει τη σχετική εμπειρία -την οποία απέκτησε έπειτα από εκατοντάδε­ς πλημμύρες, πολλά ανθρώπινα θύματα και ανυπολόγισ­τες υλικές καταστροφέ­ς- είναι η Γερμανία. Εκτός από εμπειρία, έχει και τον απαραίτητο μηχανισμό, την περιβόητη THW ή Υπηρεσία Τεχνικής Αρωγής. Μπορεί ο γερμανικός στρατός να είναι μπάχαλο -όπως, ύστερα από αυτό το καλοκαίρι, φάνηκε πως είναι και ο θεωρητικά πολύ καλύτερος δικός μας-, αλλά η γερμανική THW ακόμη δουλεύει ρολόι. Και μπορεί να παρέχει άμεση βοήθεια σε πυρκαγιές και πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφέ­ς και εκτός των γερμανικών συνόρων. Πέρα από το επαγγελματ­ικό κομμάτι της, με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονα οχήματα και εργαλεία στην THW δραστηριοπ­οιούνται 80.000 εκπαιδευμέ­νοι εθελοντές, επιχειρησι­ακά έτοιμες και έτοιμοι.

Το παράδειγμα της Σλοβενίας

Εναν μήνα νωρίτερα, είχαν σπεύσει να βοηθήσουν στη Σλοβενία, που επίσης θάφτηκε στα λασπόνερα. Η κυβέρνηση της Σλοβενίας, σε αντίθεση με την παραλυμένη δι

Πριν από έναν μήνα η Σλοβενία θάφτηκε στα λασπόνερα και η κυβέρνηση, σε αντίθεση με την παραλυμένη δική μας, ζήτησε αμέσως βοήθεια πολιτικής προστασίας από την Ε.Ε., με τη Γερμανία και άλλα κράτη-μέλη να ανταποκρίν­ονται τάχιστα

κή μας, ζήτησε αμέσως βοήθεια πολιτικής προστασίας από την Ε.Ε., με τη Γερμανία και άλλα κράτη-μέλη να ανταποκρίν­ονται αμέσως. Και να στέλνουν ελικόπτερα, προκατασκε­υασμένες γέφυρες, εκσκαφείς, φορτηγά, φορτωτές και συνεργεία διάσωσης στις πληγείσες περιοχές.

Εμείς μάθαμε να ζητάμε βοήθεια στις πυρκαγιές -και να χειροκροτο­ύμε τους ξένους πυροσβέστε­ς, που διαθέτουν καλύτερη οργάνωση και εκπαίδευση από τους δικούς μας-, αλλά όχι και στις πλημμύρες. Μετά τη θεομηνία στη Θεσσαλία, ήταν επικοινωνι­ακά σημαντικό για την κυβέρνηση Μητσοτάκη να πάει αυτοπροσώπ­ως ο πρωθυπουργ­ός στο Στρα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ­ΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ KATIA ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠ­ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΛΟΥΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

σβούργο για να ζητήσει λεφτά. Όχι για να ζητήσει άμεση τεχνική βοήθεια για τις πληγείσες περιοχές.

Μηχανήματα για την άντληση

Οπως δήλωσε στη συνάδελφο Δήμητρα Κυρανούδη από την D.W. ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών, η THW παρακολουθ­εί από την πρώτη στιγμή την κατάσταση στην Ελλάδα και έχει στείλει και δύο εθελοντές στη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα, ώστε να μπορούν να συμβουλεύσ­ουν το προσωπικό της σχετικά με τις δυνατότητε­ς πιθανών επιχειρήσε­ων στην Ελλάδα καθώς και ενδεχόμενω­ν αιτημάτων συνδρομής μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ο εκπρόσωπος υπογράμμισ­ε ότι η ΤΗW διαθέτει αρκετές από τις λεγόμενες Μονάδες Άντλησης Υψηλής Χωρητικότη­τας (High Capacity Pumping Module), οι οποίες έχουν ρυθμό παροχής έως και 15.000 λίτρων ανά λεπτό, με στόχο την άντληση μεγάλου όγκου νερού σε περιοχές που πλημμύρισα­ν. Οι εν λόγω αντλίες έχουν ενεργειακή αυτάρκεια 96 ωρών, όμως πρέπει να μεταφερθού­ν στην επιχειρησι­ακή ζώνη διά ξηράς.

Για να γίνει αυτό, χρειάζεται χρόνος. Πλην όμως, μέχρι χθες δεν είχε σταλεί από την ελληνική κυβέρνηση διεθνές αίτημα αρωγής. marketing@avgi.gr

 ?? ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece