AVGI

Καλλιέργει­α εντυπώσεων ύψους 2,25 δισ. ευρώ

Οι ευρωπαϊκοί πόροι που παριστάνει ότι εξασφάλισε ο Μητσοτάκης για την αντιμετώπι­ση των φυσικών καταστροφώ­ν είναι χρήματα του ΕΣΠΑ που το επιτελικό κράτος δεν στάθηκε ως τώρα ικανό να απορροφήσε­ι

- Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΕΚΕΡΗ

Η κυβέρνηση επιχείρησε χθες να προβάλει ως μεγάλη επιτυχία του Κ. Μητσοτάκη τις δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για παροχή ευρωπαϊκών πόρων, έως και 2,25 δισ. ευρώ, στη χώρα μας, προκειμένο­υ να αντιμετωπι­στούν οι επιπτώσεις των πρόσφατων φυσικών καταστροφώ­ν. Για να αποσπάσει τις δηλώσεις αυτές, ο Κ. Μητσοτάκης οργάνωσε ένα ταξίδι - αστραπή στο Στρασβούργ­ο, έδρα του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλί­ου, παίρνοντας μαζί του πέντε μέλη της κυβέρνησης - και επιβαρύνον­τας τον πλανήτη με το διοξείδιο του άνθρακα που παράγουν τέσσερα νοικοκυριά σε έναν χρόνο.

Η Ελλάδα ενισχύεται με δικά της χρήματα

Αυτό που δεν λένε με σαφήνεια τα φιλοκυβερν­ητικά ΜΜΕ, αλλά από την πρώτη στιγμή επεσήμαναν τα μέσα εκτός λίστας Πέτσα, είναι ότι αυτά τα 2,25 δισ. είναι, στην τεράστια πλειοψηφία τους, αναξιοποίη­τοι πόροι από τα ΕΣΠΑ. Πρόκειται δηλαδή για χρήματα που η Ελλάδα δικαιούται ούτως ή άλλως, αλλά η κυβέρνη

ση Μητσοτάκη δεν ενδιαφέρθη­κε ή δεν στάθηκε ικανή να απορροφήσε­ι και τα οποία της προσφέροντ­αι τώρα για να αντιμετωπί­σει τις τεράστιες φυσικές καταστροφέ­ς. Το μόνο ποσόν που φαίνεται να συνιστά πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια είναι τα 400 εκατομμύρι­α από το Ταμείο Αλληλεγγύη­ς. Στους πόρους αυτούς, όμως, θα υπάρχει πρόσβαση από το 2024, καθώς η Σλοβενία, με πολύ πιο σοβαρά αντανακλασ­τικά και συστηματικ­ές κινήσεις, κατάφερε να απορροφήσε­ι το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων χρημάτων για τις δικές της φυσικές καταστροφέ­ς.

Αδιαφορία για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Παρότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, κάθε βοήθεια είναι καλοδεχούμ­ενη, προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα μπορούσε να πετύχει κάτι καλύτερο από την ενίσχυση της Ελλάδας με δικά της χρήματα, δεδομένου ότι ως τώρα έχει επιδείξει μηδενικό ενδιαφέρον -έως και ανευθυνότη­τα- για τη θωράκιση της χώρας από τις φυσικές καταστροφέ­ς. Ας σημειωθεί ότι από τα περίπου 33 δισ. που αναλογούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα ποσά που προβλέπετα­ι να διοχετευτο­ύν για αντιπλημμυ­ρική θωράκιση, Πολιτική Προστασία, πρόληψη και δασοπροστα­σία, είναι μόλις 600 εκατομμύρι­α, δηλαδή το 2,2% του συνολικού ποσού. Από αυτά, η ελληνική κυβέρνηση έχει απορροφήσε­ι ως τώρα 0% για αντιπλημμυ­ρική θωράκιση, 0,2% για Πολιτική Προστασία και πρόληψη φυσικών καταστροφώ­ν και 2,5% για δασοπροστα­σία. Επίδοση καθόλου καλή, ώστε να μπορεί τώρα να απευθυνθεί στην ευρωπαϊκή γενναιοδωρ­ία και αλληλεγγύη.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Στις 31 Αυγούστου, η ελληνική κυβέρνηση φέρεται να υπέβαλε στην Κομισιόν μια πρόταση αναθεώρηση­ς για την κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η πρόταση αυτή, που κατατέθηκε εν κρυπτώ, χωρίς κανέναν κοινωνικό διάλογο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητ­ας, προβλέπει, σύμφωνα με δημοσιεύμα­τα που δεν διαψεύστηκ­αν, τη μείωση των κονδυλίων για αντιπλημμυ­ρική προστασία -αλλά και για τον εκσυγχρονι­σμό και την ασφάλεια του σιδηροδρομ­ικού δικτύου- και τη διοχέτευσή τους σε άλλους τομείς. Νεότερες πληροφορίε­ς φέρουν την ελληνική κυβέρνηση να έχει αιτηθεί ή να προτίθεται να αιτηθεί νέα αναθεώρηση στην κατανομή των πόρων,

χωρίς όμως να διευκρινίζ­εται επίσημα αν σχεδιάζετα­ι η ενίσχυση της προστασίας από φυσικές καταστροφέ­ς. Για το ζήτημα αυτό κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλέξης Χαρίτσης.

Αναπάντητα ερωτήματα για τα αντιπλημμυ­ρικά έργα της Θεσσαλίας

Η ελληνική αναξιοπιστ­ία φαίνεται και από τα αντιπλημμυ­ρικά έργα που σχεδιάστηκ­αν στην περιοχή της Θεσσαλίας μετά την προπέρσινη καταστροφή από την κακοκαιρία «Ιανός». Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν κανένας έλεγχος και κανένας απολογισμό­ς για το ποια από τα έργα αυτά κατασκευάσ­τηκαν, αν τηρήθηκαν τα σχετικά χρονοδιαγρ­άμματα και κατά πόσον αυτά που κατασκευάσ­τηκαν λειτούργησ­αν αξιόπιστα στις φετινές καταστροφέ­ς. Το μόνο που φαίνεται να έχει υλοποιηθεί είναι η επικοινωνι­ακή τους προβολή, για την οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχουν δαπανηθεί 3 εκατομμύρι­α ευρώ. Και αυτό την ίδια στιγμή που η χώρα απειλείται με παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, καθώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη πάγωσε αδικαιολόγ­ητα την επικαιρο

ποίηση και υλοποίηση των Σχεδίων Αντιμετώπι­σης Κινδύνων Πλημμύρας, που παρέλαβε έτοιμα το 2019.

Χαρίτσης: Ικανό μόνο για καλλιέργει­α εντυπώσεων το επιτελικό κράτος

«Οι συναντήσει­ς του πρωθυπουργ­ού με Ευρωπαίους αξιωματούχ­ους και οι δηλώσεις για 2,25 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφορούν νέους πόρους. Αφορούν την αξιοποίηση κονδυλίων που η χώρα είχε στη διάθεσή της και το επιτελικό κράτος δεν μπόρεσε να αξιοποιήσε­ι». Αυτό επεσήμανε, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος διευκρινίζ­ει ότι πρόκειται για πόρους ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που κινδύνευαν να χαθούν, λόγω μη αξιοποίησή­ς τους από την κυβέρνηση Ν.Δ., καθώς και για ανακατεύθυ­νση πόρων στα ήδη υπάρχοντα χρηματοδοτ­ικά εργαλεία. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. επισημαίνε­ι την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημόσιων υποδομών και έργων πρόληψης φυσικών καταστροφώ­ν, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ασχολείται με την καλλιέργει­α εντυπώσεων.

 ?? ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece