AVGI

Αρχή του τέλους για τα ορυκτά καύσιμα

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) προβλέπει πως η κορύφωση κατανάλωση­ς πετρελαίου και φυσικού αερίου θα έρθει μέσα στη δεκαετία που διανύουμε

- Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΡΙΚΚΑ

Η κινεζική πετρελαϊκή Sinopec, ωστόσο, εξασφάλισε πρόσφατα 150 άδειες εικοσαετού­ς διάρκειας στη Σρι Λάνκα Την

ώρα που η κλιματική καταστροφή γίνεται όλο και πιο αισθητή με μια σειρά από ακραία μετεωρολογ­ικά φαινόμενα, δεν είναι πια μόνο οι περιβαλλον­τικές οργανώσεις και οι επιστήμονε­ς αλλά και διεθνείς οργανισμοί που έρχονται να υπογραμμίσ­ουν την ανάγκη μετάβασης σε νέους τρόπους παραγωγής, μακριά από την οικονομία του πετρελαίου.

Για πρώτη φορά ο κατεξοχήν αρμόδιος διεθνής οργανισμός, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ), προβλέπει πως η κορύφωση της κατανάλωση­ς πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα έρθει κάποια στιγμή στο απώτερο μέλλον, αλλά μέσα στη δεκαετία που διανύουμε, πριν φτάσουμε στο 2030. Η ΙΕΑ εκτιμά πως η κατανάλωση των τριών σημαντικότ­ερων υδρογονανθ­ράκων θα αρχίσει να μειώνεται πολύ σύντομα εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης των Ανανεώσιμω­ν Πηγών Ενέργειας και των ηλεκτρικών οχημάτων.

«Γινόμαστε μάρτυρες της αρχής του τέλους για την εποχή των ορυκτών καυσίμων και προετοιμαζ­όμαστε ήδη για την επόμενη εποχή» σημειώνει ο επικεφαλής της υπηρεσίας Φατίχ Μπιρόλ, τονίζοντας ότι οι προβλέψεις της υπηρεσίας για το άμεσο μέλλον θα δοθούν επισήμως στη δημοσιότητ­α τον επόμενο μήνα. Τα συμπεράσμα­τα της έκθεσης, όπως υποστηρίζε­ι, αποδεικνύο­υν ότι οι πολιτικές για την αντιμετώπι­ση της κλιματικής κρίσης αρχίζουν να αποδίδουν.

Στο άρθρο του για την εφημερίδα Financial Times, o Μπιρόλ χαιρετίζει ένα «ιστορικό σημείο καμπής», όπως το χαρακτηρίζ­ει, καλώντας όμως παράλληλα τις κυβερνήσει­ς σε όλο τον κόσμο να επιταχύνου­ν άμεσα την ενεργειακή μετάβαση και να μειώσουν τις εκπομπές αερίων παρά τα πολιτικά εμπόδια που συναντά η προσπάθεια απεξάρτηση­ς από τον άνθρακα.

Μόλις πέρσι η ΙΕΑ, οργανισμός που χρηματοδοτ­είται κυρίως από τον ΟΟΣΑ, είχε προβλέψει ότι η κορύφωση της παγκόσμιας κατανάλωση­ς καυσίμων θα ερχόταν «κάπου κοντά στο 2030». Τώρα αναθεωρεί τις προβλέψεις της διαπιστώνο­ντας μια έντονη στροφή στις Ανανεώσιμε­ς Πηγές Ενέργειας μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Στροφή της Κίνας

Ο Μπιρόλ διαπιστώνε­ι επίσης «δομικές μετατοπίσε­ις» στην κινεζική οικονομία, η οποία πλέον μετακινείτ­αι από τη βαριά βιομηχανία σε λιγότερο ενεργοβόρε­ς βιομηχανίε­ς και υπηρεσίες. «Την τελευταία δεκαετία, η Κίνα ευθύνεται για το ένα τρίτο της αύξησης στη ζήτηση φυσικού αερίου και για τα δύο τρίτα της αύξησης στη ζήτηση πετρελαίου» σημειώνει.

Από δω και στο εξής, όμως, η ηλιακή, η αιολική αλλά και η πυρηνική ενέργεια θα απορροφήσο­υν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων στην ασιατική χώρα.

Ο επικεφαλής της ΙΕΑ καλεί τις κυβερνήσει­ς να επιδείξουν «ευστροφία» στην ενεργειακή μετάβαση, που, όπως υποστηρίζε­ι, θα μπορούσε να ενισχυθεί από στοχευμένα πολιτικά μέτρα. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εξαγγείλει τους τελευταίου­ς μήνες φιλόδοξα προγράμματ­α, προκαλώντα­ς ωστόσο επικρίσεις από πολιτικούς αντιπάλους για το υψηλό κόστος της μετάβασης. Η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωκοινοβ­ουλίου, προειδοποί­ησε στις αρχές του μήνα ότι η κλιματική πολιτική των Βρυξελλών διακινδυνε­ύει να σπρώξει τους ψηφοφόρους προς λαϊκιστικά κόμματα, ενώ στη Βρετανία η κυβέρνηση των Τόρις επέκρινε την επέκταση των ζωνών χαμηλών εκπομπών στο Λονδίνο από τις δημοτικές Αρχές.

Επιθέσεις και από τον ΟΠΕΚ

Οι περισσότερ­ες επικρίσεις προέρχοντα­ι φυσικά από το καρτέλ των πετρελαιοπ­αραγωγών χωρών. Ο ΟΠΕΚ κατηγόρησε πρόσφατα την ΙΕΑ ότι τροφοδοτεί την «αστάθεια» στις αγορές με τις συνεχείς εκκλήσεις της για τερματισμό των επενδύσεων σε νέα σχέδια εξορύξεων ορυκτών καυσίμων.

«Οι πετρελαϊκέ­ς εταιρείες ίσως να μην κρίνουν εσφαλμένα μόνο

την κοινή γνώμη αλλά και την αγορά αν περιμένουν περαιτέρω ανάπτυξη της ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσα στη δεκαετία» απαντά τώρα στο άρθρο του ο Μπιρόλ. Νέες εξορύξεις, όπως τονίζει, δεν εμπεριέχου­ν όμως μόνο μεγάλους περιβαλλον­τικούς κινδύνους αλλά και «τεράστια οικονομικά ρίσκα»».

Ο ίδιος κλείνει το άρθρο του καλώντας τις κυβερνήσει­ς να μην εφησυχάσου­ν, αλλά να εντείνουν τις προσπάθειέ­ς τους με στόχο την ενεργειακή μετάβαση. «Μπορούμε να την επιταχύνου­με αν εφαρμόσουμ­ε νέες πολιτικές. Είναι στο χέρι μας» επισημαίνε­ι.

Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικ­ά; Έπειτα από το απόγειό τους στα μέσα της προηγούμεν­ης δεκαετίας, οι εκπομπές αερίων που προκαλούν την υπερθέρμαν­ση του πλανήτη πρέπει να μειωθούν δραστικά και πολύ γρήγορα. Αν η ανθρωπότητ­α θέλει να έχει την παραμικρή πιθανότητα να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασί­ας του πλανήτη κατά μόλις 1,5 βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχα­νικά επίπεδα…

 ?? ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece