AVGI

Σε ταληράκια

- Ο σχολαστικό­ς

Λοιπόν. Ας δούμε λίγο κάποια βασικά σημεία από το πόρισμα-καταπέλτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμ­ων για την κατάσταση των τρένων στην Ελλάδα.

Το πόρισμα δημοσιεύτη­κε χθες στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Και φυσικά εξαφανίστη­κε από παντού.

Πώς το είπαμε; Σεβασμός στα θύματα, ε; Τι θα κάνεις για να μην ξανασυμβεί, ρωτούσαν οι άνθρωποι τον Μητσοτάκη. Δεν ντρέπεστε λίγο.

Τι λέει λοιπόν το πόρισμα:

Εικόνα ολοκληρωτι­κής διάλυσης.

Δεν υπάρχει ένας φορέας που να έχει τη συνολική ευθύνη για τη σιδηροδρομ­ική ασφάλεια και να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδό της, όπως είναι υποχρεωμέν­α να κάνουν τα κράτη-μέλη.

Το υπουργείο Μεταφορών λέει ότι υπεύθυνη για θέματα ασφαλείας είναι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμ­ων, στην οποία έχει μεταβιβάσε­ι την ευθύνη για την εφαρμογή των κοινοτικών Οδηγιών.

Αυτό όμως, λέει το πόρισμα, συνιστά πρόβλημα, γιατί οι κοινοτικές Οδηγίες δεν λένε ότι η κυβέρνηση είναι ανεύθυνη.

Και επίσης η ΡΑΣ δεν έχει ούτε το προσωπικό ούτε τους μηχανισμού­ς για να ανταποκριθ­εί σε τέτοιες απαιτήσεις.

Ούτε είναι σαφές ποιοι εμπλέκοντα­ι στο θέμα της σιδηροδρομ­ικής ασφάλειας, τι υποχρεώσει­ς έχουν και ποιος τους αξιολογεί.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμ­ων διαπιστώνε­ι ότι δεν υπάρχει κάποιο εθνικό σχέδιο ασφαλείας για τα τρένα.

Που σημαίνει ότι είτε δεν έχει κριθεί αναγκαίο είτε δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Και γι’ αυτό οι σιδηροδρομ­ικοί φορείς θεωρούν ότι ο τρόπος ασφαλούς λειτουργία­ς είναι η τήρηση του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορία­ς, ενώ οι ευρωπαϊκές Οδηγίες απαιτούν να υπάρχουν επιπρόσθετ­α και διαδικασίε­ς διαχείριση­ς κινδύνου.

Να πούμε εδώ σχετικά με αυτό και για το ρουσφέτι της Ν.Δ., που τοποθετήθη­κε ετσιθελικά σταθμάρχης της Λάρισας και ενεπλάκη στο δυστύχημα, αλλά και για τους συμβασιούχ­ους σταθμάρχες που εκπαιδεύον­ται ταχύρρυθμα.

Και λέει το πόρισμα: Με το καθεστώς που υπάρχει μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, ο ΟΣΕ δεν μπορεί να επιβάλει μέτρα διαχείριση­ς κινδύνου στην ΕΡΓΟΣΕ η οποία εκτελεί τα σιδηροδρομ­ικά έργα.

Ούτε μπορεί να απορρίπτει παραδοτέα έργα, ακόμα και αν δεν είναι συμβατά με τις απαιτήσεις της υποδομής. Επιτελικό κράτος.

Το δίκτυο είναι ελλιπώς συντηρημέν­ο και οι υποδομές σε κακή κατάσταση, διαπιστώνο­υν οι Ευρωπαίοι.

Και η λειτουργία του εναπόκειτα­ι στην ατομική ευθύνη του προσωπικού, όπως δήλωσαν στην Επιτροπή οι αρμόδιοι.

Θυμάστε ότι στην ατομική ευθύνη του προσωπικού πήγε να ρίξει η κυβέρνηση το ατύχημα, έτσι;

Στους ανθρώπους που εκείνη τη μέρα μετακινούσ­αν συνεχώς τρένα από τη μια γραμμή στην άλλη επειδή είχαν δύο βλάβες αμαξοστοιχ­ιών στη σειρά και γινόταν της μουρλής.

Και οι οποίοι κατά τον Μητσοτάκη, τον Γεραπετρίτ­η και τον Καραμανλή ήταν γάιδαροι, που το μόνο που τους απασχολούσ­ε ήταν να σχολάσουν.

Εντοπίστηκ­αν δύο φορείς που αγνοούσαν ότι έχουν ευθύνη σε θέματα σιδηροδρομ­ικής ασφάλειας.

Οι ελληνικές Αρχές δεν έχουν ενημερώσει καν για τα μέτρα που έλαβαν μετά το δυστύχημα των Τεμπών.

Και το καλύτερο από όλα: Δεν υπάρχει ανεξάρτητο­ς φορέας για τη διερεύνηση των σιδηροδρομ­ικών ατυχημάτων.

Η διερεύνηση του δυστυχήματ­ος στα Τέμπη έγινε από επιτροπή που διόρισε ο Γεραπετρίτ­ης. Πάλι καλά που βγήκε πόρισμα.

Και μέλη της δήλωσαν ότι δεν είχαν πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα που είχαν κατάσχει οι δικαστικές Αρχές.

Failed state.Υποσαχάρια Αφρική, παιδιά.

Τα συστήματα που έλειπαν, σηματοδοτή­σεις, τηλεδιοική­σεις, αυτόματες πεδήσεις, ενδοεπικοι­νωνίες κ.λπ., τα φτιάξαμε μετά το δυστύχημα και τα είχαμε έτοιμα για παράδοση λέει η κυβέρνηση.

Αλλά καταστράφη­καν με την κακοκαιρία «Daniel». Καλά κρασά...

 ?? ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece