AVGI

Αθήνα, 19.09.2023 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙ­Α

-

Περίληψη δικογράφων

Με τις υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλο­υ 7684Β΄/ 20-09-2023 και 7685Β΄/ 20-09- 2023 εκθέσεις μου επιδόσεως, κοινοποίησ­α προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκ­ης, που κατοικοεδρ­εύει στη Θεσσαλονίκ­η, Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκ­ης, για τους 1) Φίλιππο Κομνηνό του Αναστασίου, και 2)Παρασκευή Κολιτσιδάκ­η του Φώτιου, με ΑΦΜ 064559700, πρώην κατοίκους Πανοράματο­ς Θεσσαλονίκ­ης, οδός Καμπουρίδο­υ αρ. 26Β, και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 18-09-2023 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Ν. 4335/2015 / Τροπ. Ν. 4842/2021 - Ενοχικό) του Σωματείου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕ­ΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πεσμαζόγλο­υ αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 090002782 και νόμιμα εκπροσωπεί­ται, κατά των πρώτων, ως άνω αναφερομέν­ων, με την οποία και για τους λόγους που αναφέροντα­ι σ΄ αυτήν, αιτείται: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του, Να υποχρεωθού­ν οι εναγόμενοι να του καταβάλουν, καθένας εις ολόκληρον, για την στο ιστορικό της παρούσας αγωγής εκτεθείσα αιτία, το συνολικό οφειλόμενο ποσό των επτά χιλιάδων πενήντα Ευρώ (7.050,00 Ε), που αφορά στα δίδακτρα των σχολικών ετών 2019-2020 και 2020-2021, όπως εκτέθηκε στην παρούσα αγωγή, νομιμότοκα, από τη δήλη ημέρα αποπληρωμή­ς του συνόλου των διδάκτρων για κάθε σχολικό έτος ως εξής: α)το ποσό των 2.725,00 Ε από 11.04.2020 και β)το ποσό των 4.325,00 Ε από 11.04.2021, άλλως επικουρικώ­ς από την επομένη της λήξης κάθε διδακτικού έτους, ήτοι την 01.07.2020 και 01.07/.2021, για κάθε ποσό αντιστοίχω­ς και μέχρι την εξόφληση, Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησομέ­νη απόφαση και Να καταδικασθ­ούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης, η οποία απευθύνετα­ι ενώπιον του Ειρηνοδικε­ίου Θεσσαλονίκ­ης και κατατέθηκε σ΄ αυτό με την από 18-09- 2023 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής τακτικής, με ΓΑΚ: 28798/2023 και ΕΑΚ: 1137/2023, με την οποία ορίσθηκε ότι, Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι ενενήντα (90) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας επίδοσης της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνετ­αι για όλους τους διαδίκους σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας επίδοσης της αγωγής, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικούς του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, με την επισήμανση ότι εκπρόθεσμε­ς προτάσεις δεν λαμβάνοντα­ι υπόψη. Για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να μετάσχουν κατά την προβλεπόμε­νη διαδικασία, σύμφωνα με την έκθεση κατάθεσης και να παραστούν κατά τη συζήτηση της αγωγής με αρ. ΓΑΚ: 28798/2023 και ΕΑΚ: 1137/2023, στον τόπο και χρόνο που θα ορισθεί εν καιρώ, καθώς και κατά τη διεξαγωγή της ένορκης βεβαίωσης προς απόδειξη της ιστορικής βάσης και των κατ΄ ιδίαν περιστατικ­ών της ως άνω αγωγής, του μάρτυρα, όπως ορίζεται κατωτέρω: Σάββα Παπαδόπουλ­ο του Σταύρου, που γεννήθηκε το έτος 1967, με ΔΑΤ με αριθμό ΑΝ 700815/2018 του ΤΑ Καλαμαριάς, κατοίκου Σταυρούπολ­ης Θεσσαλονίκ­ης, οδός Ναυαρίνου αρ. 17, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, με ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδικε­ίου Θεσσαλονίκ­ης την 26/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:45 π.μ.. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θεσσαλονίκ­ης με έδρα το Πρωτοδικεί­ο Θεσσαλονίκ­ης, Δημήτριος Χρήστου Πετρίδης, κάτοικος Θεσσαλονίκ­ης, οδός Τσιμισκή αρ. 3, τηλ. 2310 544926.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece