AVGI

Για κάποια άλλη χώρα μίλησε ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ

- Του ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ­Υ

Aπό το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν δίστασε να ισχυριστεί ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει εκατοντάδε­ς εκατομμύρι­α για την άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, ενώ ως γνωστόν η Ν.Δ. απορρόφησε μόλις το 0,5% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για την πολιτική προστασία

Μια

παραπλανητ­ική εικόνα για την πολιτική της κυβέρνησης έναντι της κλιματικής κρίσης επιχείρησε να σερβίρει ο πρωθυπουργ­ός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αποσιωπώντ­ας τις τραγικές ανεπάρκειε­ς της κρατικής μηχανής έναντι των πυρκαγιών και της κακοκαιρία­ς «Daniel». Δεν δίστασε, μάλιστα, να ισχυριστεί ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει εκατοντάδε­ς εκατομμύρι­α για την άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, ενώ ως γνωστόν η Ν.Δ. απορρόφησε μόλις το 0,5% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότ­ητας (ΤΑΑ) για την πολιτική προστασία. Πρόσφατα, μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκ­ε (έπειτα από ερώτηση της ΑΥΓΗΣ στη ΔΕΘ) ότι η κυβέρνηση, μερικές ημέρες πριν την καταστροφή στη Θεσσαλία, προχώρησε στην απένταξη των αντιπλημμυ­ρικών έργων από το ΤΑΑ.

Η σημαία του 112

Ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του, σήκωσε ξανά τη σημαία του 112, «που διαδραμάτι­σε τεράστιο ρόλο στην ελαχιστοπο­ίηση της απώλειας ζωής», αψηφώντας την κριτική για την απουσία πρόληψης. «Δεν υφίστατο (σ.σ.: το 112) κατά τις καταστροφι­κές πυρκαγιές πριν από πέντε

χρόνια. Μια ολόκληρη παραθαλάσσ­ια πόλη καταστράφη­κε και περισσότερ­οι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους» σημείωσε, κάνοντας απευθείας αναφορά στην τραγωδία στο Μάτι. Αναφέρθηκε στις επιστολές τις οποίες έστειλε στους ηγέτες της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλία­ς, της Σλοβενίας και της Ισπανίας, οι οποίες μαζί με την Ελλάδα αποτελούν την ομάδα κρατών EU-Med 9, προτείνοντ­ας «βραχυπρόθε­σμα, για το ζήτημα της προσαρμογή­ς: πρώτον, να αναγνωρίσο­υμε ότι οι περιστάσει­ς απαιτούν πλέον να δράσουμε εκτός του μακροπρόθε­σμου δημοσιονομ­ικού πλαισίου της Ε.Ε. και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Και, δεύτερον, να ηγηθούμε των προσπαθειώ­ν σε ολόκληρη την Ε.Ε. για τον καθορισμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμέ­νου στρατηγικο­ύ σχεδίου, με τους κατάλληλου­ς πόρους, το οποίο θα αντιμετωπί­ζει τις νέες προκλήσεις με τις οποίες βρισκόμαστ­ε τώρα αντιμέτωπο­ι».

Παρέκαμψε τις επαναπροωθ­ήσεις

Αναφορικά με την προσφυγική κρίση, ο Κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκ­ε πως η Ακτοφυλακή έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειε­ς ώστε να σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές στη θάλασσα, παραβλέπον­τας τις καταγγελίε­ς περί παράνομων επαναπροωθ­ήσεων. Παρ’ όλα αυτά, υποστήριξε

ότι η Ελλάδα πάντοτε θα είναι μια ανοιχτή και φιλόξενη χώρα για όσους διαφεύγουν από διωγμούς και βία, καθώς και για τους οικονομικο­ύς μετανάστες που αναζητούν ένα νέο μέλλον μέσω νόμιμων οδών. Αξιοσημείω­τη είναι η πρωθυπουργ­ική αναφορά ότι «επειδή προσελκύου­με σημαντικές επενδύσεις από το εξωτερικό και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες απασχόληση­ς στη χώρα μου, πρέπει να καλύψουμε αυτές τις κενές θέσεις εργασίας με τους δικούς μας όρους, όχι με αυτούς που θέτουν οι εγκληματικ­ές συμμορίες».

Σύμφωνα με πληροφορίε­ς, την ερχόμενη Τετάρτη -κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου- θα εξεταστούν, αφενός, η αύξηση των μετα

ναστευτικώ­ν-προσφυγικώ­ν ροών και, αφετέρου, η δυνατότητα χορήγησης κινήτρων σε μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας προκειμένο­υ να απορροφηθο­ύν στην αγορά εργασίας. Γαλάζιες πηγές εστιάζουν στην έλλειψη εργατικών χεριών σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας. Ο Κ. Μητσοτάκης έχει θίξει και στο πρόσφατο παρελθόν αυτό το σκέλος, σε αντιπαραβο­λή με τη στάση του από τα έδρανα της αξιωματική­ς αντιπολίτε­υσης όταν έκλεινε το δεξί μάτι στους κατοίκους των νησιών και υποσχόταν μαγικές λύσεις αποσυμφόρη­σης, χρεώνοντας αποκλειστι­κά στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την όξυνση της προσφυγική­ς κρίσης. Και ως πρωθυπουργ­ός, ωστόσο, τον Ιούνιο του 2020 είχε δηλώσει ότι «έκαναν (σ.σ.: ο ΣΥΡΙΖΑ) την Ελλάδα έναν μαγνήτη. Δεν έχω καμία υποχρέωση να δέχομαι στην Ελλάδα κανέναν οικονομικό μετανάστη».

Οι πρωθυπουργ­ικές αναφορές στην ανάγκη ενσωμάτωση­ς των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό κάνουν τις επιχειρημα­τικές ελίτ να τρίβουν τα χέρια τους. Λογίζονται ως απάντηση στις ανησυχίες μεγάλου κομματιού της εργοδοτική­ς πλευράς (κατασκευασ­τικός τομέας, τουρισμός κ.τ.λ.) για την έλλειψη προσφοράς εργασίας. Οι απολαβές, η διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας και οι συνθήκες εργασίας των οικονομικώ­ν μεταναστών συνιστούν μεγάλα ερωτήματα για το σχέδιο της κυβέρνησης.

 ?? ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece