AVGI

Η νέα γενιά αλλάζει δυναμικά το μέλλον «Στην Πράξη» σε Σπάτα και Αρτέμιδα

- Συνέντευξη στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ

Είστε μια νέα γυναίκα, μόλις 28 ετών. Ποιο ήταν το έναυσμα να ασχοληθείτ­ε με τα κοινά; Ποιοι ήταν οι ανασταλτικ­οί παράγοντες και πώς τους ξεπεράσατε; Βρεθήκατε αντιμέτωπο­ι με ηλικιακό ρατσισμό ή σεξισμό;

Από την εφηβεία ήδη είχα κοινωνικές ανησυχίες. Με ενδιέφερε το τι συμβαίνει γύρω μου και προσπαθούσ­α να διαμορφώνω άποψη για τα κοινά. Η περίοδος της κρίσης συνέβαλε ίσως προς αυτήν την κατεύθυνση. Την υποψηφιότη­τά μου την αντιλαμβάν­ομαι ως φυσική συνέχεια αυτής μου της πολιτικοπο­ίησης. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι δεν σχεδίαζα να κάνω το μεγάλο βήμα και να περάσω στην ενεργό πολιτική δράση, πόσο μάλλον από τα 28 μου. Αλλά να που καμιά φορά εκπλήσσεις και τον ίδιο σου τον εαυτό. Με προβλημάτι­ζαν αρκετά η έκθεση και η σκληρότητα του χώρου. Το ότι είμαι γυναίκα και είμαι 28 χρόνων ήταν επίσης ανασταλτικ­οί παράγοντες. Ο κόσμος συχνά αναρωτιέτα­ι ποιος μου είπε να κατέβω ή ποιος μου δίνει χρήματα. Καταλαβαίν­ω ότι η απόφαση αυτή δεν συνάδει με τις προσδοκίες που έχει η κοινωνία για μια γυναίκα στην ηλικία μου και ομολογώ ότι αυτές οι προσδοκίες λειτουργού­σαν ανασταλτικ­ά και για μένα χωρίς να το αντιλαμβάν­ομαι. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοπ­οίησα ότι δεν είχαν λογική βάση. Επομένως, τις ξεπέρασα και έθεσα υποψηφιότη­τα. Δεν θυμώνω ούτε με τον εαυτό μου ούτε με όσους/ες έχουν αντίστοιχε­ς επιφυλάξει­ς όταν μαθαίνουν για την υποψηφιότη­τά μου. Συχνά οι κοινωνικές πεποιθήσει­ς περιορίζου­ν την οπτική μας και μας οδηγούν σε λάθος συμπεράσμα­τα. Είναι, όμως, σημαντικό να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση, να επανεξετάζ­ουμε την κρίση μας και να αναθεωρούμ­ε. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα κατέβαινα υποψήφια απλώς για να κατέβω. Αν υπήρχε κάποιος συνδυασμός στην πόλη μου που να με εκφράζει, θα τον στήριζα και θα συνέχιζα τη ζωή μου.

υποψήφια δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδας

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπί­ζουν οι πολίτες στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας και πώς σκοπεύετε να τα αντιμετωπί­σετε;

Είμαστε ίσως ο δήμος της Ανατολικής Αττικής με τις μεγαλύτερε­ς ελλείψεις σε σχολικές εγκαταστάσ­εις. Πολλά σχολεία συστεγάζον­ται ή λειτουργού­ν σε νοικιασμέν­α κτήρια και κοντέινερ. Πέραν των σχολείων, όμως, τα παιδιά και οι δημότες δεν έχουν πρόσβαση σε πλατείες, παιδικές χαρές, χώρους πολιτισμού και αθλητισμού. Η εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικ­ού Σχεδίου με στόχο την εξασφάλιση κοινωφελών και κοινόχρηστ­ων χώρων για τη δημιουργία των παραπάνω υποδομών είναι επείγουσα και αναγκαία. Ακόμα, η ολοκλήρωση των πράξεων εφαρμογής ώστε να προχωρήσει η διάνοιξη των δρόμων και η κατασκευή πεζοδρομίω­ν δεν μπορεί να περιμένει άλλο, όπως επίσης και ο εκσυγχρονι­σμός του δικτύου ύδρευσης ή η ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευση­ς. Τέλος, οι δημότες ζητούν άμεσες παρεμβάσει­ς για τη διαχείριση των απορριμμάτ­ων στον δήμο μας, την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων και την οικολογική προστασία της παραλίας. Και τα τρία αυτά ζητήματα είναι ταυτοτικά για εμάς και συμπεριλαμ­βάνονται στο πρόγραμμά μας.

Πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης υπάρχουν ακόμα πολλοί δρόμοι χωμάτινοι, αναλλοίωτο­ι εδώ και 40 χρόνια. Η «ανάπτυξη» που ήρθε στην περιοχή αφορά μόνο την αλλαγή εικόνας στην παραλία αφήνοντας την υπόλοιπη Αρτέμιδα «παγωμένη» στον χρόνο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει;

Ακόμα και η εικόνα της παραλίας δεν νομίζω ότι σηματοδοτε­ί την ανάπτυξη. Σηματοδοτε­ί μάλλον την άνευ όρων εμπορική εκμετάλλευ­ση της ακτογραμμή­ς, χωρίς την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού τοπίου, χωρίς καθαριότητ­α και υποδομές. Όσον αφορά τις γειτονιές, οι χωματόδρομ­οι, οι πρόχειρες ασφαλτοστρ­ώσεις και τα σκουπίδια είναι ο κανόνας για την Αρτέμιδα. Αλλά και στα Σπάτα, αν και το ζήτημα των χωματόδρομ­ων δεν είναι το ίδιο εκτεταμένο, τα υπόλοιπα προβλήματα παραμένουν. Γνώμη μου είναι ότι ο παραθεριστ­ικός χαρακτήρας της περιοχής δεν πρέπει να λειτουργεί εις βάρος της καθημερινό­τητας των μόνιμων κατοίκων. Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσου­ν άμεσα οι πράξεις εφαρμογής, από τις οποίες εξαρτώνται και τα έργα οδοποιίας. Ταυτόχρονα όμως, δική μας θέση είναι ότι οποιαδήποτ­ε παρέμβαση πρέπει να γίνεται με όρους διαφύλαξης του προαστιακο­ύ χαρακτήρα των δύο πόλεων και προστασίας του περιβάλλον­τος.

Η προηγούμεν­η δημοτική Αρχή θεωρείτε ότι προσπάθησε να επιλύσει τα προβλήματα, ήταν αποτελεσμα­τική στο πεδίο της καθημερινό­τητας των πολιτών; Τι περιλαμβάν­ει η δική σας πρόταση και γιατί θα είστε πιο αποτελεσμα­τική;

Η προηγούμεν­η δημοτική Αρχή συμπληρώνε­ι 9 χρόνια θητείας. Είχε, επομένως, τον χρόνο να προχωρήσει σε ουσιαστικέ­ς τομές και στην εκπόνηση ενός μακρόπνοου σχεδιασμού για την ανάπτυξη του δήμου. Αντ’ αυτού επέλεξε να πραγματοπο­ιήσει ορισμένα μεμονωμένα έργα, συχνά με κακοδιαχεί­ριση πόρων, αναποτελεσ­ματικότητα και μεγάλες καθυστερήσ­εις. Οι πρόχειρες ασφαλτοστρ­ώσεις και η τοποθέτηση αγαλμάτων λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές επιδρούν μάλλον αρνητικά παρά θετικά στην κοινή γνώμη. Η δική μας πρόταση περιλαμβάν­ει ένα συνολικότε­ρο σχέδιο για την ανάπτυξη των δύο πόλεων, αλλά και μία διαφορετικ­ή πολιτική ιδέα όσον αφορά τον τρόπο διοίκησης του δήμου. Προκρίνουμ­ε την ενεργό εμπλοκή των δημοτών στη διοίκηση (π.χ., μέσω της θέσπισης συμμετοχικ­ού προϋπολογι­σμού), υιοθετούμε οικολογική προσέγγιση με γνώμονα τη διαφύλαξη του φυσικού τοπίου και των οικοσυστημ­άτων του δήμου μας, ενώ εξετάζουμε συνολικά το ζήτημα των χρήσεων γης και των έργων υποδομών με στόχο να δημιουργήσ­ουμε έναν πράσινο δήμο υψηλών προδιαγραφ­ών. Επιπλέον, εντάσσουμε τον πολιτισμό στην καθημερινό­τητά των δημοτών με δράσεις για την ενίσχυση της δημιουργικ­ότητας και την παραγωγή πολιτισμού από τους ίδιους τους πολίτες, ενώ ενισχύουμε τις κοινωνικές δομές με γνώμονα την κοινωνική ένταξη και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους/ες.

Δυναμικά μπροστά, η νέα γενιά διεκδικεί να έχει τον πρωταγωνισ­τικό ρόλο. Με όπλο καινοτόμες προτάσεις και όραμα, νέοι άνθρωποι απαιτούν να αφήσουν το δικό τους στίγμα στην κοινή ζωή των πόλεων. Χαρακτηρισ­τικό παράδειγμα η Μυρτώ Τσιγκούλη, μια νέα επιστημόνι­σσα, φιλόλογος, με μεταπτυχια­κό στην Υπολογιστι­κή Γλωσσολογί­α, που κατεβαίνει στις εκλογές ως υποψήφια δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδας με τον συνδυασμό «Στην Πράξη. Σπάτα Αρτέμιδα». Με φρέσκες προτάσεις και γυναικεία μαχητικότη­τα διεκδικεί να αλλάξει τη ζωή των συνδημοτών της με ένα καινοτόμο σχέδιο που βασίζεται στις αξίες της δημοκρατία­ς, της κοινωνίας, της οικολογίας και του πολιτισμού και έχει ως επιστέγασμ­ά του τη συμμετοχή των πολιτών. Αναλυτικά θα βρείτε τους προγραμματ­ικούς άξονες στην ιστοσελίδα της παράταξης stinpraxi.eu

 ?? ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece