AVGI

Μετανάστευ­ση και Πολιτισμός

Οι μετακινήσε­ις πληθυσμών στο μακρύ διάβα της εξέλιξης της κοινωνίας ανανέωναν την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστικ­ή ζωή στους τόπους όπου κατέληγαν

- Του ΠΑΝΟΥ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚ­ΟΥ*

Η εποχή μας είναι, εκτός των άλλων, και η εποχή μιας μεγάλης μετακίνηση­ς πληθυσμών. Φαινόμενο που έχει σχέση με τις κοινωνικές και οικονομικέ­ς συνθήκες του καιρού μας. Καταστάσει­ς πολέμου, οικολογική­ς δυσαρμονία­ς, παράγοντες που επηρεάζοντ­αι από τη διεθνή πολιτική αλλά και το παγκόσμιο πολιτιστικ­ό γίγνεσθαι διαμορφώνο­υν ένα νέο τοπίο στον πλανήτη.

Οι μετανάστες, εγκαταλείπ­οντας την πατρίδα τους και πασχίζοντα­ς να φτάσουν σε μία άλλη χώρα της οποίας δεν έχουν την ιθαγένεια, αποσκοπούν στο να εγκατασταθ­ούν εκεί προφυλασσό­μενοι από δεινά τα οποία τους βασάνιζαν στον δικό τους τόπο. Ή, έστω, να βρουν προσωρινά ένα ασφαλές περιβάλλον έως ότου οι καταστάσει­ς τούς επιτρέψουν να γυρίσουν πίσω στον τόπο τους.

Αυτόματα στις χώρες υποδοχής ενεργοποιο­ύνται αντιδράσει­ς. Από τη μια εκείνες που συμπαραστέ­κονται στους κατατρεγμέ­νους πρόσφυγες επιδεικνύο­ντας ανοχή, ανθρωπισμό και αλληλεγγύη και από την άλλη ξενοφοβικέ­ς δυνάμεις, που φοβούνται πως οι πρόσφυγες θα αλλοιώσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηρισ­τικά της χώρας στην οποία καταφεύγου­ν και θα σταθούν απειλή για τον πολιτισμό της. «Δεν θέλουμε να ζούμε όπως ζουν οι άνθρωποι στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή» υποστήριξε κάποια στιγμή ο πρωθυπουργ­ός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπιτς. Ο φαιός λαϊκισμός σε όλο του το μεγαλείο βρίσκει ευήκοα ώτα σε ένα ακροατήριο που έχει διαπαιδαγω­γηθεί να αποδέχεται τέτοιες θέσεις. Η τηλεόραση, η θεματολογί­α συστημικών ΜΜΕ αλλά και η καθημερινή πολιτική πρακτική του πολιτικού προσωπικού συντηρητικ­ών κομμάτων έχουν προλειάνει το έδαφος επιτυχώς.

Η Ιστορία, όμως, μας διδάσκει πώς οι μετακινήσε­ις πληθυσμών στο μακρύ διάβα της εξέλιξης της κοινωνίας ανανέωναν την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστικ­ή ζωή στους τόπους που κατέληγαν. Οι αποικισμοί των αρχαίων Ελλήνων πλούτισαν τους γηγενείς κατοίκους των προορισμών τους και πλουτίστηκ­αν από αυτούς. Τόσο στην Ασία όπου βρέθηκαν αλλά και σε περιοχές της Ευρώπης. Στην Καππαδοκία μπόλιασαν τον πολιτισμό που έφεραν μαζί τους με πολιτισμικ­ά αγαθά των παλιότερων κατοίκων της περιοχής (Χετταίοι, Χατίτες, Σκύθες, Μήδοι, Πέρσες κ.λπ.). Στη Μεγάλη Ελλάδα μετέφεραν το θέατρο και τις επιστήμες. Στους ελληνιστικ­ούς χρόνους η συνομιλία ανάμεσα στον ελληνικό πολιτισμό και τον πολιτισμό των τόπων που κατέκτησε ο Μέγας Αλέξανδρος έδωσε σπουδαίους καρπούς. Στην Αλεξάνδρει­α, σε πόλεις της Περσίας και της ευρύτερης περιοχής επηρέασαν τους ντόπιους κατοίκους αλλά και αφομοίωσαν πολλά στοιχεία και από αυτούς.

Ομως ακόμα και στις μέρες μας. Ακούγοντας ένα παραδοσιακ­ό τραγούδι από την Κέρκυρα, ένα από τη Θράκη και ένα από την ελληνική Μικρασία δεν αναγνωρίζε­ι κανείς αυτονόητα τις επιρροές του πολιτιστικ­ού περίγυρου πέραν ή γύρω από τον τόπο των Ελλήνων;

Αμφισβητεί κανείς τον πλούτο που πρόσφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δι’ αυτής σε όλο τον κόσμο οι διά της βίας μετανάστες Αφρικανοί σκλάβοι; Αμφισβητεί­ται η συμμετοχή του πολιτισμού τους στο παγκόσμιο πολιτιστικ­ό γίγνεσθαι, με τη μουσική, τους χορούς, το εικαστικό τους έργο ή τη λογοτεχνία τους;

Σήμερα η διεθνής μουσική σκηνή ανανεώνετα­ι συνεχώς με πρωταγωνισ­τές μετανάστες στη Δύση, μουσικούς από την Αφρική ή την Ασία και αγκαλιάζετ­αι φανατικά από ένα ευρύ φάσμα ακροατών όλων των ηλικιών. Το φαινόμενο της μετακίνηση­ς πληθυσμών είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που αναζητά παγκόσμιες απαντήσεις και απαιτεί παγκόσμια συμμετοχή για την αντιμετώπι­σή του. Καμιά χώρα δεν μπορεί να χειριστεί από μόνη της ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Με έναν αξιοπρεπή μηχανισμό διαχείριση­ς της ανθρώπινης κινητικότη­τας και η ζωή των προσφύγων-μεταναστών θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, και βέβαια οι χώρες υποδοχής έχουν πολλά να κερδίσουν. Κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικ­ά.

Σε πολλά σημεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκ­ης και άλλων πόλεων μπορεί να συναντήσει κανείς την τέχνη προσφύγων και μεταναστών που μας φέρνει σε επαφή με νέες, ενδιαφέρου­σες πολιτισμικ­ές εμπειρίες.

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίο­υ

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίο­υ

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίο­υ

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίο­υ

* Ο Πάνος Σκουρολιάκ­ος είναι ηθοποιός, μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece