Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου η επιστροφή φόρου

ΕΝΦΙΑ και οι οφειλές ΕΦΚΑ μπλόκαραν τη διαδικασία τον Αύγουστο

Documento - - DOCFINANCE - Σταύρος Κ. Χαρίτος • •

Εν συντομία

Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες συμψηφισμών με οφειλές στο δημόσιο και τις δόσεις ΕΝΦΙΑ, ενόψει της εκκαθάρισης που ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Αυγούστου, μπλόκαραν τις επιστροφές.

Γιατί ενδιαφέρει

Γιατί μαζί με τα… ξερά κάηκαν και τα χλωρά. Ακόμη και φορολογούμενοι που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά ούτε και κάποιο ακίνητο για να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, δεν έχουν λάβει ακόμη την επιστροφή φόρου.

Καλά νέα για όσους μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει την επιστροφή φόρου από την εφορία, καθώς μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου αναμένεται να πιστωθούν τα οφειλόμενα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και ειδικά στις περιπτώσεις εκείνων που δεν έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ. Το σύστημα μπλόκαρε μέσα στον Αύγουστο γιατί η εν εξελίξει εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ άνοιξε τον δρόμο των αυτεπάγγελτων συμψηφισμών, καθώς πλέον η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι αυτοματοποιημένη.

Η ΑΑΔΕ έχει ενεργοποιήσει πλέον νέο πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου οι εφορίες πραγματοποιούν κάθε χρόνο αυτόματους συμψηφισμούς επιστροφών φόρου εισοδήματος με όσες μηνιαίες δόσεις οφειλών ΕΝΦΙΑ υπολείπονται να καταβληθούν και δεν έχουν λήξει.

Μάλιστα, αν δεν υπάρχουν οφειλές ΕΝΦΙΑ, θα συμψηφίζει τις επιστροφές φόρου που εκκρεμούν από προηγούμενο έτος με φόρους του τρέχοντος έτους τους οποίους οφείλουν οι δικαιούχοι των επιστροφών. Δηλαδή οι επιστροφές φόρου εισοδήματος μπορεί να μην καταβάλλονται εντός του έτους που έχουν προκύψει προκειμένου να συμψηφιστούν με υποχρεώσεις των δικαιούχων που θα προκύψουν το επόμενο έτος. Την ίδια ώρα οι επιστροφές που οφείλονται από το δημόσιο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα μπορούν να συμψηφίζονται αυτόματα με οφειλές τους προς άλλους φορείς του δημοσίου, όπως ο ΕΦΚΑ.

Οι αρμόδιες για τις πληρωμές δαπανών δημόσιες υπηρεσίες όταν καλούνται να εξοφλήσουν οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες πρέπει να ακολουθούν τα εξής βήματα:

Να αναζητούν αυτεπάγγελτα από το σύστημα Taxisnet αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας ακόμη και αν τα προς πληρωμή ποσά είναι χαμηλότερα από 1.500 ευρώ. Σε περίπτωση μη έκδοσης λόγω ύπαρξης οφειλής, η υπηρεσία υποβάλει αίτημα αυτόματου συμψηφισμού. Να απαιτούν από τους δικαιούχους των χρηματικών ποσών την προσκόμιση αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι να υπάρξει δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των υπηρεσιών πληρωμών με τον ΕΦΚΑ, οπότε τα αποδεικτικά αυτά θα μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος που προκύπτουν από τα φετινά πιστωτικά εκκαθαριστικά θα καταβάλλονται, αφού προηγουμένως συμψηφιστούν με οφειλές των δικαιούχων προς το δημόσιο, ακόμη και μη ληξιπρόθεσμες.

Σύμφωνα με πηγές στο υπουργείο Οικονομικών, μόλις 382.000 φορολογούμενοι επί συνόλου 955.634 (το 40%των δικαιούχων) έχουν λάβει επιστροφή φόρου κι αυτό διότι ήταν εκείνοι που έσπευσαν να υποβάλουν φορολογική δήλωση εγκαίρως. Από τους υπόλοιπους 569.602 φορολογούμενους δικαιούχους επιστροφής φόρου που έχουν ακίνητη περιουσία θα πρέπει να αναμένουν τον συμψηφισμό της επιστροφής τους με τον ΕΝΦΙΑ που οφείλουν.

Να σημειωθεί, τέλος, πως σε συμψηφισμό υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι, οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή, οι βεβαιωμένες οφειλές που για οποιονδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά, καθώς και οι παραγεγραμμένες οφειλές, οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μία τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.