Ιστορικό ρεκόρ κερδών και εξαγωγών στο εννεάμηνο

Μοιράζουν προμέρισμα 0,25 ευρώ και περιμένουν έκτακτο μέρισμα λόγω ΔΕΣΦΑ

Documento - - EΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ - Ξανθή Γούναρη

Εν συντομία

Στα 360 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη –ή 32% υψηλότερα– στο εννεάμηνο.

Γιατί ενδιαφέρει

Ορόσημο θα αποτελέσει το 2018 για τα ΕΛΠΕ, εκτιμά η διοίκηση.

Την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών σημείωσαν στο εννεάμηνο τα λειτουργικά κέρδη των ΕΛΠΕ, φτάνοντας στα 731 εκατ. ευρώ, αυξημένα 20% σε σχέση με πέρυσι. Οσον αφορά τα συγκρίσιμα αποτελέσματα, τα οποία δεν περιλαμβάνουν την επίδραση της μεταβολής των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω αποθεμάτων καθώς και άλλα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, τα EBITDA αυξήθηκαν 15% στο τρίτο τρίμηνο και 25% στο εννεάμηνο.

Ως αποτέλεσμα της θετικής φετινής πορείας τα ΕΛΠΕ αποφάσι- σαν για φέτος τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Συνολικά 76.408.796 ευρώ. Επιπλέον με δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός ανήγγειλε την καταβολή έκτακτου μερίσματος από την πώληση του ΔΕΣΦΑ.

Παράγοντες ανόδου

Οι κύριοι παράγοντες βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας ήταν, σύμφωνα με την εταιρεία, οι ισχυρές επιδόσεις των διυλιστηρίων, με επιλογές αργών που αριστοποίησαν τη λειτουργία και οδήγησαν σε υπεραπόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων διύλισης στα 7,3 δολ. ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο ιστορικά.

Ρεκόρ καταγράφηκε και στα καθαρά κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 135 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο (+28%) και σε 360 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο (+32%), επίσης το υψηλότερο που έχει καταγραφεί. Σε επίπεδο πωλήσεων, αυτές διαμορφώθηκαν σε 7,3 δισ. ευρώ (+25%) λόγω υψηλότερου όγκου πωλήσεων και αυξημένων τιμών αργού. Στο τρίτο τρίμηνο η παραγωγή αυξήθηκε στα 4 εκατ. μετρικούς τόνους (+19%), που σε μεγάλο βαθμό κατέληξαν σε εξαγωγές.

Τα παραπάνω αντιστάθμισαν τη σημαντική υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων διύλισης κατά 20% καθώς και το κόστος από τις

«Με συνολικές επενδύσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ, ο όμιλος ΕΛΠΕ υλοποιεί απαρέγκλιτα τον στρατηγικό σχεδιασμό του στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και για την περίοδο 2019-2023» Ευστάθιος Τσοτσορός Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ

αυξημένες προβλέψεις για αγορά δικαιωμάτων ρύπων CO2.

Αναφορικά με την προμήθεια αργών πετρελαίων, ο όμιλος προχώρησε στην αντικατάσταση του εφοδιασμού από Ιράν –σε συνέχεια της επιβολής των κυρώσεων από ΗΠΑ– με άλλους τύπους αργού χωρίς αρνητική επίδραση στη λειτουργία και την κερδοφορία των διυλιστηρίων.

Σε ό,τι αφορά το εννεάμηνο, η αυξημένη διαθεσιμότητα των διυλιστηρίων και η αύξηση του βαθμού απασχόλησής τους αντίστοιχα οδήγησαν την παραγωγή στα 11,7 εκατ. τόνους (+5%) και τους όγκους πωλήσεων στα 12,4 εκατ. τόνους (+3%), με τις εξαγωγές στα 7,1 εκατ. τόνους να αντιπροσωπεύουν το 57% των συνολικών πωλήσεων.

Η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου συνέχισε να βελτιώνεται, με το χρηματοοικονομικό κόστος να καταγράφει νέα μείωση κατά 13% στο εννεάμηνο και 11% στο τρίτο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα και της ολοκλήρωσης του προγράμματος αναχρηματοδότησης για το 2018.

Ετος-ορόσημο το 2018

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου Ευστάθιου Τσοτσορού, το 2018 θα αποτελέσει έτος-ορόσημο για την ανοδική και διαχρονικά πλέον σταθερή κερδοφόρα πορεία των ΕΛΠΕ, με τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου – εννεαμήνου 2018 να δημιουργούν ένα ακόμη ισχυρό θεμέλιο για το μέλλον.

«Οι εν λόγω επιδόσεις είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής υλοποίησης του τρέχοντος πενταετούς προγράμματος και της επίτευξης αφενός μεν των στόχων αριστοποίησης της εκμετάλλευσης του παραγωγικού συστήματος που αποτυπώνεται στα διαδοχικά ρεκόρ στην παραγωγή, που έφτασε τους 11,7 εκατ. τόνους, σε όγκους πωλήσεων που άγγιξαν τους 12,4 εκατ. τόνους, αλλά και στις εξαγωγές που αντιπροσωπεύουν πλέον το 57% των συνολικών πωλήσεων με 7,1 εκατ. μετρικούς τόνους. Επιπλέον, οφείλονται στον αποτελεσματικό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό σταδιακής μείωσης του συνολικού καθαρού δανεισμού, που υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυόμισι ετών, και στην περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 13%. Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές του γ΄ τριμήνου διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι τριμήνων ξεπερνώντας τα 203 εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω εξελίξεις, ως απόρροια και της ολοκλήρωσης του προγράμματος αναχρηματοδότησης του ομίλου, διασφαλίζουν την κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου, βελτιώνουν σημαντικά τους όρους και την ευελιξία χρηματοδότησης και επιτρέπουν στο διοικητικό συμβούλιο να λάβει απόφαση για διανομή προμερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Εκτακτο μέρισμα αναμένεται να προκύψει και από την ολοκλήρωση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ.

Με συνολικές επενδύσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ, ο όμιλος ΕΛΠΕ υλοποιεί απαρέγκλιτα τον στρατηγικό σχεδιασμό του στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και για την περίοδο 2019-2023. Ο σχεδιασμός έχει κεντρικό άξονα την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και κύριους στόχους τη διαρκή αναβάθμιση της θέσης του ομίλου στην τεχνολογία, την καινοτομία και την τεχνογνωσία, καθώς και την ολοκλήρωση του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού, που θα διασφαλίσει την ηγετική του παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη.

Ο σχεδιασμός στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας με το πρόγραμμα έρευνας και παραγωγής, το οποίο έτυχε ιδιαίτερα θερμής αποδοχής από κορυφαίες διεθνείς εταιρείες (ExxonMobil, Total, Repsol, Edison), με τις οποίες ο όμιλος ΕΛΠΕ συμπράττει και μετέχει δυναμικά στο εθνικό εγχείρημα για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, εξέλιξη που αναμφίβολα θα αναβαθμίσει ενεργειακά και γεωστρατηγικά τη χώρα και θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισης τόνισε μεταξύ άλλων ότι τα θετικά λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά αντικατοπτρίζουν και τη σημαντική προσπάθεια και ομαδική δουλειά που γίνονται από όλους τους εργαζόμενους στον όμιλο. «Αυτό άλλωστε είναι και η διασφάλιση για τη μελλοντική πορεία και επιτυχία του ομίλου και τη διατήρηση της ηγετικής του θέσης τόσο στον κλάδο όσο και στην ελληνική οικονομία».

Ομιλος ΕΛΠΕ (αποτελέσματα εννεαμήνου 2018) *EBITDA: Kέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων **ΜΤ: Μετρικοί τόνοι

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.