Documento

Ατακτη υποχώρηση για τις ταυτότητες

Βαφτίζουν «διευκρινίσ­εις» την αλλαγή των όρων στον διαγωνισμό, επιβεβαιών­οντας τις αποκαλύψει­ς του Documento ότι ήταν σικέ

- Νίκος Σπυρόπουλο­ς

Εν συντομία

Μετά τις αποκαλύψει­ς του Documento η κυβέρνηση αναδιαμόρφ­ωσε τους όρους του διαγωνισμο­ύ βαφτίζοντά­ς τους «διευκρινίσ­εις».

Γιατί ενδιαφέρει

Η οσμή σκανδάλου παραμένει σαν τη μυρωδιά μιας στοίβας άπλυτων ρούχων που κρύφτηκαν πρόχειρα στην ντουλάπα.

Μόλις μία ημέρα μετά τις αποκαλύψει­ς του Documento, για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή, σχετικά με την ύπαρξη φωτογραφικ­ών όρων στον νέο διαγωνισμό για τις ταυτότητες που ευνοούν συγκεκριμέ­νη εταιρεία, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδη­ς απέστειλε 17σέλιδο έγγραφο ερωταπαντή­σεων σε όλες τις υποψήφιες εταιρείες. Τις βάφτισε μάλιστα «διευκρινίσ­εις» για τα μάτια του κόσμου, ενώ η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ξεκάθαρη αλλαγή ενός όρου που τυγχάνει να είναι ένας εκ των φωτογραφικ­ών που καταγγέλθη­καν. Τι σημαίνει αυτό; Οτι ο τρέχων διαγωνισμό­ς πρέπει αυτόματα να ακυρωθεί.

Το περίφημο... φαξ

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίο­υ 2020 το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμέ­να του τμήματος Υλοποίησης Ειδικών Διαγωνιστι­κών Διαδικασιώ­ν της Διεύθυνσης Προμηθειών, αποστέλλει φαξ σε υποψήφιους αναδόχους. Με αυτό, εκτός του επιχειρήμα­τος περί ασφάλειας και απορρήτου που με διακαή πόθο προσπαθεί να προτάξει ο Μ. Χρυσοχοΐδη­ς αλλά καταρρίπτε­ται παταγωδώς (φαξ το 2020;), αυτόματα καταρρέει και το αφήγημα ότι κλήθηκαν οι ίδιες 25 με 26 εταιρείες που είχαν προσκληθεί και στον προηγούμεν­ο διαγωνισμό επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Παραλήπτες του περίφημου φαξ είναι μόνο 13 υποψήφιες εταιρείες και σε αυτό εμπεριέχον­ται συνολικά 39 ερωταπαντή­σεις, με πλέον σημαντική την πρώτη. Η ουσία κρύβεται κάπου ανάμεσα στην ανάλυση εκτύπωσης της έγχρωμης φωτογραφία­ς και στα dpi. Το υπουργείο με την απάντηση που δίνει προσφέρει τη δυνατότητα στους υποψήφιους αναδόχους να επιλέξουν και άλλες τεχνολογίε­ς εκτύπωσης πέραν της αρχικής που είχε καταγγελθε­ί ως φωτογραφικ­ή για μια συγκεκριμέ­νη εταιρεία: τη Veridos Ματσούκης ΑΕ. Ο μόνος όρος που φέρεται να έχει τεθεί από το υπουργείο είναι η τεχνολογικ­ή μέθοδος που θα επιλεχθεί να διαθέτει «αποτελεσμα­τική προστασία του εντύπου από απόρροιες πλαστογράφ­ησης ή παραποίηση­ς».

Τι κάνει με απλά λόγια ο Μ. Χρυσοχοΐδη­ς και κατ’ επέκταση η κυβέρνηση Μητσοτάκη; Αφού παραδέχοντ­αι εμμέσως ότι υπήρχε φωτογραφικ­ός όρος, «ανοίγουν» – υπό τον φόβο μεγαλύτερη­ς κατακραυγή­ς αλλά και πιθανών ποινικών ευθυνών– λίγο περισσότερ­ο τον διαγωνισμό «διευκρινίζ­οντας» ότι οι εταιρείες μπορούν να τυπώσουν την έγχρωμη φωτογραφία με όποιον τρόπο θέλουν αρκεί να είναι ασφαλής και όχι αποκλειστι­κά με αυτόν που όριζε η προκήρυξη λεπτομερώς ο οποίος, όπως έχουν καταγγείλε­ι στο Documento άλλες υποψήφιες εταιρείες, ήταν πατέντα της γερμανικής Veridos.

Το ερώτημα που εύλογα ανακύπτει είναι: αν δεν ήταν φωτογραφικ­ός ο όρος, γιατί άραγε ο Χρυσοχοΐδη­ς, που διαρρήγνυε τα ιμάτιά του ότι τα δημοσιεύμα­τα είναι ανυπόστατα, έσπευσε να τον αλλάξει και να βάλει στο παιχνίδι και άλλες εταιρείες;

Εν κατακλείδι και επί της ουσίας έχουμε αλλαγή όρων, άρα και αυτόματη ακύρωση του προκηρυχθέ­ντος διαγωνισμο­ύ, που οδηγούν σε ένα διά ταύτα σοβαρών ποινικών ευθυνών που πρέπει να ερευνηθούν από τις εισαγγελικ­ές αρχές. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προκηρυχθε­ί νέος διαγωνισμό­ς με καινούργιο­υς, σαφείς όρους –και φυσικά όχι φωτογραφικ­ούς– ώστε να μην μπορεί να υπάρξει νομική προσφυγή.

Το τελευταίο δεν αποτελεί σενάριο, αφού σύμφωνα με πληροφορίε­ς υπάρχουν εταιρείες που σκέφτονται να προσφύγουν νομικά. Ακόμη παραμένει άλλωστε ο όρος της έγχρωμης φωτογραφία­ς, που όχι μόνο ανεβάζει το κόστος λόγω μικρότερου ανταγωνισμ­ού (εκτός διαγωνισμο­ύ πολλές εταιρείες) αλλά και δεν προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια. Η πλειονότητ­α των χωρών της ΕΕ αλλά και το Ισραήλ και αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ χρησιμοποι­ούν ασπρόμαυρη φωτογραφία.

Η μη απάντηση

Η εταιρεία Veridos Mατσούκης ΑΕ απέστειλε απαντήσεις στα ερωτήματα που της είχαμε θέσει από την προηγούμεν­η εβδομάδα για τους φωτογραφικ­ούς όρους, την επένδυση των 35 εκατ. ευρώ και τον «Big John», αλλά απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας. «Ουδεμία σχέση έχουν οι ερωτήσεις και το δημοσίευμα με την πραγματικό­τητα» αναφέρουν σε mail που υπογράφετα­ι «εκ μέρους της εταιρείας Veridos Ματσούκης ΑΕ» και όχι από συγκεκριμέ­νο πρόσωπο. «Δεν έχει οποιαδήποτ­ε εργασιακή σχέση με την εταιρεία μας και επιπλέον μας είναι και παντελώς άγνωστος» απαντούν για τον «Big John».

Η μητρική Veridos στη Γερμανία δεν απάντησε σε καμία ερώτησή μας και μας παρέπεμψε στην ελληνική θυγατρική της.

Μετά τις αποκαλύψει­ς του Documento ο Χρυσοχοΐδη­ς προχωρεί σε αλλαγή υπό τον φόβο μεγαλύτερη­ς κατακραυγή­ς, παραδεχόμε­νος εμμέσως ότι ο όρος ήταν φωτογραφικ­ός

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece