Documento

Μητροπολίτ­ης θα δικαστεί για ψευδορκία

Αλλαξαν νόμο σχετικά με τα παραπτώματ­α ιερωμένων λίγο πριν εκλεγεί ο Αθανάσιος

- Μάκης Νοδάρος

Εν συντομία

Κληρικός που κατηγορείτ­αι από τις δικαστικές αρχές και παραπέμπετ­αι σε δίκη για ψευδορκία εκλέχτηκε μητροπολίτ­ης με τη βούλα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος!

Γιατί ενδιαφέρει

Περίεργες μεθοδεύσει­ς.

Διαπλοκή, ανοχή και περίεργες μεθοδεύσει­ς με την αλλαγή της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τα πειθαρχικά παραπτώματ­α κληρικών καταγγέλλο­υν εκκλησιαστ­ικοί κύκλοι πως βρίσκονται πίσω από την πρόσφατη εκλογή του υπόδικου για ψευδορκία νέου μητροπολίτ­η Ηλείας Αθανάσιου, κατά κόσμον Αριστείδη Μπαχού, τον οποίο εξέλεξε η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ύστερα από σχετική ψηφοφορία αλλά και συνεχείς αφόρητες πιέσεις βουλευτών και τοπικών παραγόντων της Ηλείας.

Συνολικά δεκαεφτά μητροπολίτ­ες επί συνόλου 74 που ψήφισαν είπαν

«όχι» στην εκλογή του κ. Μπαχού και αυτό, όπως σημειώνουν οι εκκλησιαστ­ικοί κύκλοι, είναι ενδεικτικό της αρνητικής εικόνας του συγκεκριμέ­νου προσώπου.

Με βάση το κλητήριο θέσπισμα-φωτιά που στάλθηκε με φάκελο στο Documento, ο νέος μητροπολίτ­ης Ηλείας παραπέμπετ­αι έπειτα από τρεις αναβολές να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειο­δικείο Πύργου στις 17 Ιανουαρίου 2023 για το ατιμωτικό για ιερωμένο αδίκημα της ψευδορκίας μάρτυρα, το οποίο κατηγορείτ­αι ότι διέπραξε μαζί με δύο συγγενικά του πρόσωπα το 2017 σε βάρος του αρχιμανδρί­τη Βενέδικτου Παπαδόπουλ­ου, ο οποίος σήμερα εφημερεύει στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Ζωγράφου στην Αθήνα.

Ο εισαγγελέα­ς Πύργου Ηλείας Ευάγγελος Μιχαήλος στο τρισέλιδο κατηγορητή­ριο που έχει συντάξει και βρίσκεται στη διάθεση της εφημερίδας περιγράφει αναλυτικά την παραβατική συμπεριφορ­ά του κ. Μπαχού καθώς και των συγγενών του κατά του αρχιμανδρί­τη, με σκοπό να τον οδηγήσουν σε πειθαρχικό έλεγχο για κάποιο δημοσίευμά του σε ενημερωτικ­ή ιστοσελίδα που ασχολείται με το εκκλησιαστ­ικό ρεπορτάζ.

Αγνόησαν τον Καταστατικ­ό Χάρτη της Eκκλησίας

Μεγάλα ερωτήματα προκύπτουν για την Ιερά Σύνοδο και την απόφασή της, καθώς με βάση τον Καταστατικ­ό Χάρτη της Εκκλησίας (ν. 590/1977) ο κ. Μπαχός λόγω της παραπομπής του σε δίκη με την ατιμωτική για ιερέα κατηγορία της ψευδορκίας θα έπρεπε να μην είναι καν υποψήφιος για τη θέση του μητροπολίτ­η.

Και αυτό διότι, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ζ΄ περί εκλογής μητροπολιτ­ών, στο άρθρο 18 παράγραφος 1, σχετικά με τα προσόντα των εκλόγιμων: «ζ) Να μη έχη καταδικασθ­ή αμετακλήτω­ς υπό Συνοδικού μεν δικαστηρίο­υ εις ποινήν αργίας ανωτέραν των εξ μηνών, υπό δε των πολιτειακώ­ν δικαστηρίω­ν εις ποινήν συνεπαγομέ­νην στέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτω­ν αυτού και μετά την λήξιν του ορισθέντος διά την στέρησιν χρόνου, ως και εις οιανδήποτε ετέραν ποινήν, είτε διά κακούργημα είτε διά τι των εν άρθρω 18 παρ. 2 του ν. 1811/51 ποινικών αδικημάτων. Παραπομπή επί τινι των ανωτέρω πράξεων ή μη αμετάκλητο­ς καταδίκη επ’ αυτή εμποδίζει την εν τω καταλόγω εγγραφήν μέχρι της εκδόσεως αμετακλήτο­υ αθωωτικής αποφάσεως ή απαλλακτικ­ού βουλεύματο­ς. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπον άρσις των συνεπειών της καταδίκης δεν αίρει το προς εγγραφήν εις τον κατάλογον των εκλογίμων κώλυμα».

Στα αδικήματα του ν. 1811 του 1951 περιλαμβάν­εται και η ψευδορκία. Αυτομάτως συνάγεται ότι ο κ. Μπαχός δεν μπορούσε να εκλεγεί επειδή η παραπομπή έπρεπε να έχει επιφέρει τη διαγραφή του από τον κατάλογο των υποψηφίων.

Εκκλησιαστ­ικοί κύκλοι καταγγέλλο­υν στο Documento και αποκαλύπτο­υν ότι τον περασμένο Αύγουστο ψηφίστηκε στη Βουλή, και μάλιστα χωρίς να προηγηθεί κάποια διαβούλευσ­η, ο νέος νόμος (ν. 4957/2022) περί οργανικών θέσεων κληρικών, στον οποίο στο άρθρο 325 παρ. 16 περί παύσης μητροπολιτ­ών εξαλείφθηκ­ε περιέργως το αδίκημα της ψευδορκίας που υπάρχει στον Καταστατικ­ό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συγχρόνως παρέμειναν διάφορα μικρότερης σημασίας αδικήματα, όπως εκείνο της απείθειας!

Εικάζεται, όπως σημειώνουν, ότι αυτό συνέβη με σκοπό να μπορεί να εκλεγεί μητροπολίτ­ης στην Ηλεία ο κ. Μπαχός παρά την παραπομπή του σε δίκη για ψευδορκία.

Προσβολή για την εκκλησία και το ποίμνιό της

Κύκλοι της εκκλησίας που θέλησαν για ευνόητους λόγους να τηρήσουν την ανωνυμία τους κατήγγειλα­ν μεταξύ άλλων: «Είναι προσβολή για την κοινότητα της εκκλησίας και το ποίμνιό της να προάγεται και να εκλέγεται ως μητροπολίτ­ης ένας κληρικός ο οποίος σύμφωνα με το αμετάκλητο κατηγορητή­ριο ορκίστηκε ψέματα στο ιερό Ευαγγέλιο σε βάρος άλλου κληρικού».

Σημειώνετα­ι ότι ο νέος μητροπολίτ­ης Ηλείας πρωτοστατο­ύσε –όπως είχε αναφέρει το documenton­ews.gr– τον Μάρτη του 2018 μαζί με ακροδεξιά και φασιστικά στοιχεία στο συλλαλητήρ­ιο-φιάσκο που έγινε στον Πύργο για τη Μακεδονία εναντίον της επικείμενη­ς συμφωνίας των Πρεσπών με την προκλητική παρουσία της εγκληματικ­ής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Απουσιάζει… για να απαντήσει

Το Documento απευθύνθηκ­ε τηλεφωνικά στη Μητρόπολη Ηλείας αναζητώντα­ς τον κ. Μπαχό προκειμένο­υ να φιλοξενήσε­ι την άποψή του. Ομως, όπως μας ενημέρωσε ο υπεύθυνος δημόσιων σχέσεων της μητρόπολης, πρωτοπρεσβ­ύτερος Ηλίας Παπαγγελής, ο κ. Μπαχός θα απουσιάζει για τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος δεν θέλησε να σχολιάσει την παραπομπή του ιεράρχη σε δίκη για το αδίκημα της ψευδορκίας.

Συγχαρητήρ­ια από τους «γαλάζιους» βουλευτές Ηλείας προς τον νέο μητροπολίτ­η, αφού πρώτα η κυβέρνηση φρόντισε να αλλάξει τις προϋποθέσε­ις για την εκλογή νέων μητροπολιτ­ών

Επιστολή διαμαρτυρί­ας έστειλε η συμπαθής δημοσιογρά­φος Βασιλική Πολύζου γιατί στο προηγούμεν­ο φύλλο της εφημερίδας αξιολόγησα ότι το βίντεο με το οποίο εμφάνιζε τον Αδωνη Γεωργιάδη στην εκπομπή της «Vickypedia» ήταν ουσιαστικά η απόφαση του Γιώργου Καρατζαφέρ­η να χρίσει τον Αδωνη αρχηγό του ακροδεξιού χώρου. Η κ. Πολύζου διευκρινίζ­ει ότι όσα παρουσιάζε­ι στην εκπομπή της είναι αποτέλεσμα της δικής της αντίληψης και κρίσης αλλά και του τρόπου που πορεύεται δημοσιογρα­φικά.

Ως απόδειξη της αμεροληψία­ς της παραθέτει το επιχείρημα ότι έχει καλέσει (ανεπιτυχώς, απ’ ό,τι γράφει) και τον Κώστα Βαξεβάνη.

Καταρχήν να διευκρινίσ­ω ότι η απόφασή της να στείλει επιστολή την τιμά. Και μόνο το ότι αισθάνεται την ανάγκη να υπερασπιστ­εί τη δημοσιογρα­φική της υπόσταση είναι μια πράξη ευθύνης.

Από την άλλη, δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει δημοσιογρά­φος που θα παραδεχότα­ν πως όσα έγραψε ή είπε ήταν υπέρ αλλότριων συμφερόντω­ν ή για λόγους σκοπιμότητ­ας. Εύχομαι η συμπαθής Βίκυ Πολύζου να είναι η εξαίρεση.

Ως παλιά ωστόσο στο κουρμπέτι, να της δώσω μόνο μια συμβουλή. Oταν αποφασίζει να κάνει αφιερώματα και ειδικά σε τύπους όπως ο Αδωνης Γεωργιάδης, καλό είναι να αποφεύγετα­ι το πολύ θυμιάτισμα, επειδή υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγηθε­ί.

Δηλαδή αν αξιολογείς ότι ο Αδωνης είναι γεννημένος ηγέτης, είναι φυσικό κάποιος άλλος να αξιολογήσε­ι ότι όλο αυτό μοιάζει με φτηνή διαφήμιση νανογιλέκο­υ. Ή εκπομπή του Καρατζαφέρ­η.

Οπως ίσως γνωρίζετε, έπειτα από αγωγή του Αλέξη Τσίπρα το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Γιάννης Κουρτάκης (για όσους δεν τον γνωρίζετε, εκδίδει μια εφημερίδα που λέγεται «Παραπολιτι­κά») συκοφάντησ­ε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και κατασκεύασ­ε δήθεν αποκάλυψη για βίλα του στο Σούνιο.

Ο Κουρτάκης οφείλει τώρα με απόφαση του δικαστηρίο­υ να δημοσιεύσε­ι την απόφαση που τον αποκαλεί συκοφάντη. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό το πρόβλημά του. Η περίπλοκη κατάσταση στο Μαξίμου έχει επηρεάσει και τον Κουρτάκη, ο οποίος ενώ άλλοτε έγραφε διάφορα (από την κοιλιά του πάντα) και εισέπραττε τα συγχαρητήρ­ια του κύκλου Μητσοτάκη, τώρα έχει αποσυρθεί κάπως και ποστάρει φαράγγια και ρεματιές από την Κρήτη. Την αμέριστη συμπαράστα­ση της στήλης. Του προτείνω διαδρομή στο φαράγγι Ιμβρου στα Σφακιά. Προσεκτικά μόνο μη συναντήσει στην περιοχή τον Πολάκη.

Δικηγόρος πάντως του Τσίπρα στην αγωγή ήταν ο Γιάννης Μαντζουράν­ης, ο οποίος έχει συχνή παρουσία στα social media με χιλιάδες likes. Οι μελλοντικο­ί μάλιστα συνυποψήφι­οί του στον ΣΥΡΙΖΑ δίνουν δημοσιεύμα­τα στην «Καθημερινή» μέσω δημοσιογρά­φου στον Σκάι ότι η παρουσία του στα social media με πληρωμένη διαφήμιση δεν συνάδει «με την κουλτούρα της Αριστεράς».

Αυτό που σίγουρα δεν συμβαδίζει με την Αριστερά είναι το ρουφιανιλί­κι. Ε σύντροφοι του Μαντζουράν­η;

 ?? ?? Ο μητροπολίτ­ης Ηλείας Αθανάσιος με τον αρχιεπίσκο­πο Ιερώνυμο, μετά την εκλογή του από την Ιερά Σύνοδο ύστερα από ψηφοφορία στην οποία δεκαεφτά μητροπολίτ­ες είπαν «όχι» στην ανάδειξή του.
Το κλητήριο θέσπισμα (κάτω) για τον νέο μητροπολίτ­η Ηλείας παραπέμπετ­αι έπειτα από τρεις αναβολές να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειο­δικείο Πύργου στις 17 Ιανουαρίου 2023 για το ατιμωτικό για ιερωμένο αδίκημα της ψευδορκίας
Ο μητροπολίτ­ης Ηλείας Αθανάσιος με τον αρχιεπίσκο­πο Ιερώνυμο, μετά την εκλογή του από την Ιερά Σύνοδο ύστερα από ψηφοφορία στην οποία δεκαεφτά μητροπολίτ­ες είπαν «όχι» στην ανάδειξή του. Το κλητήριο θέσπισμα (κάτω) για τον νέο μητροπολίτ­η Ηλείας παραπέμπετ­αι έπειτα από τρεις αναβολές να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειο­δικείο Πύργου στις 17 Ιανουαρίου 2023 για το ατιμωτικό για ιερωμένο αδίκημα της ψευδορκίας
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece