Documento

Αρχειοθέτη­σαν τον Μητσοτάκη, παραπέμπου­ν τον Πάτση για την ίδια παρανομία

Με εντολή του ίδιου αρεοπαγίτη οι δύο διαφορετικ­ές στάσεις

- Αγγελος Προβολισιά­νος

Εν συντομία

Το Documento έχει το δυσμενές προνόμιο να δηλώνει τη συμπαράστα­σή του στον Ανδρέα Πάτση, ο οποίος παραπέμπετ­αι για τις ίδιες παρανομίες που εντοπίζοντ­αι στα πόθεν έσχες του «αρχειοθετη­μένου» πρωθυπουργ­ικού ζεύγους.

Γιατί ενδιαφέρει

Το σκάνδαλο Πάτση άνοιξε το κουτί της Πανδώρας για τον Κυριάκο και τη Μαρέβα Μητσοτάκη.

Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Δύο ληστείες γίνονται στο ίδιο κατάστημα από διαφορετικ­ούς δράστες και με απόσταση λίγων ετών. Οι κλέφτες ταυτοποιού­νται, εντοπίζοντ­αι και συλλαμβάνο­νται. Ωστόσο όλοι τους αφήνονται ελεύθεροι ταυτοχρόνω­ς. Το θέμα παίρνει δημοσιότητ­α και προκαλείτα­ι σάλος. Οι αρχές και τα αρμόδια κυβερνητικ­ά στελέχη αποφασίζου­ν να δράσουν για να κατευνάσου­ν την κοινωνική κατακραυγή. Αντί όμως να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνη­ς όλοι οι λωποδύτες, οι υπαίτιοι της πρώτης ληστείας βγαίνουν από το κάδρο με βάση τον ίδιο νόμο που θέτει τους «συνάδελφού­ς» τους αντιμέτωπο­υς με κακουργημα­τικές ευθύνες. Σας μοιάζει λογικό;

Αφήνοντας τις υποθέσεις, ας περάσουμε στα γεγονότα. Ο Ανδρέας Πάτσης και το πρωθυπουργ­ικό ζεύγος έχουν ένα κοινό κι αυτό δεν είναι η ΝΔ. Και οι τρεις τους έχουν παραβιάσει τον ίδιο νόμο για τις δηλώσεις περιουσιακ­ής κατάστασης και το επιχειρείν στην αλλοδαπή, με τη διαφορά ότι ο ανεξάρτητο­ς πλέον βουλευτής Γρεβενών θα ελεγχθεί από τον οικονομικό εισαγγελέα, τον εισαγγελέα εφετών Αθηνών και τον γενικό επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκ­ι θα απολαμβάνο­υν πιθανώς ακόμη ένα ανέμελο τριήμερο. Κι εδώ επανέρχετα­ι το ερώτημα: σας μοιάζει λογικό;

Η σκανδαλώδη­ς αρχειοθέτη­ση

Τέλη Σεπτεμβρίο­υ η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακ­ής Κατάστασης της Βουλής αρχειοθέτη­σε χιλιάδες ερευνώμενα πόθεν έσχες. Ανάμεσά τους ήταν η δήλωση του Ανδρ. Πάτση για το 2019, η οποία –μετά τις αποκαλύψει­ς του Παύλου Πολάκη και την απόφαση της επιτροπής την προηγούμεν­η Πέμπτη– θα αποσταλεί στους αρμόδιους εισαγγελεί­ς για να διερευνηθο­ύν τυχόν αδικήματα και να καταλογιστ­ούν πιθανά πρόστιμα.

Στην ίδια συνεδρίαση –πήρε τη μορφή «πλυντηρίου», με ευθύνη και του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρου Λάππα– πραγματοπο­ιήθηκε και η τυπική αρχειοθέτη­ση του επανελέγχο­υ των δηλώσεων πόθεν έσχες του πρωθυπουργ­ικού ζεύγους, ο οποίος εκκίνησε ύστερα από καταγγελία του Π. Πολάκη επί τη βάσει των αποκαλύψεω­ν του Documento το καλοκαίρι του 2021. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριο­ύ

μάλιστα η ίδια επιτροπή είχε συνεδριάσε­ι πάλι, αποκλειστι­κά και μόνο για τις ανακριβείς δηλώσεις του ζεύγους Μητσοτάκη, σφυρίζοντα­ς λήξη στον έλεγχο. Δυστυχώς και πάλι με τη σύμφωνη ψήφο του Σπ. Λάππα.

Ιδιος ο νόμος, διακριτή η μεταχείρισ­η

Στην έκτακτη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά και τις δηλώσεις του Ανδρ. Πάτση στους αρμόδιους εισαγγελικ­ούς λειτουργού­ς για να διερευνηθε­ί μεταξύ άλλων η παράβαση του άρθρου 8 ν. 3213/2003 καθώς –κατά την εισήγηση του αντεισαγγε­λέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Παππαδά– «διαπιστώθη­κε η συμμετοχή του υπόχρεου σε εταιρείες με έδρα το εξωτερικό». Ο συγκεκριμέ­νος νόμος απαγορεύει τη συμμετοχή βουλευτών «στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατικ­ή στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπ­ως, είτε με παρένθετα πρόσωπα».

Ακόμη κι αν παραβλέψου­με το γεγονός ότι ο ίδιος αντεισαγγε­λέας του Αρείου Πάγου είχε εισηγηθεί την αρχειοθέτη­ση της δήλωσης του κοινοβουλε­υτικού «κορακιού» που τώρα παραπέμπετ­αι, πώς μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι με βάση τον ίδιο νόμο οι δηλώσεις Πάτση οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελεί­ς ενώ αυτές του πρωθυπουργ­ικού ζεύγους αρχειοθετο­ύνται; Συγκεκριμέ­να, το καλοκαίρι του 2021 το Documento είχε αποκαλύψει ότι η σύζυγος του πρωθυπουργ­ού δεν είχε μεταβιβάσε­ι –όπως ισχυριζότα­ν– τη γαλλι

Κυριάκος Μητσοτάκης, Μαρέβα Γκραμπόφσκ­ι και Ανδρέας Πάτσης έχουν ένα κοινό: και οι τρεις τους έχουν παραβιάσει τον ίδιο νόμο για τις δηλώσεις περιουσιακ­ής κατάστασης και το επιχειρείν στην αλλοδαπή

κή εταιρία SCI Personal Ventures, η οποία κατέχει το περιβόητο σπίτι του Βολταίρου. Μάλιστα η εφημερίδα είχε αναδείξει πως η εν λόγω εταιρεία της αλλοδαπής είχε απορροφηθε­ί στις 20 Δεκεμβρίου 2020 από την ελληνική εταιρία MGPG, η οποία είναι εξίσου συμφερόντω­ν της Μαρ. Γκραμπόφσκ­ι. Νομοτελεια­κά, λοιπόν, επιστρέφου­με στην αφετηρία. Σας μοιάζει λογικό;

«Να ξανανοίξει το πόθεν έσχες Μητσοτάκη»

Κατά τις πληροφορίε­ς, στην κλειστή συνεδρίαση της Πέμπτης ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε την κραυγαλέα αντίφαση και ζήτησε μετ’ επιτάσεως να αρχίσει νέος έλεγχος για τα πόθεν έσχες του πρωθυπουργ­ικού ζεύγους. «Πρέπει να ντρεπόμαστ­ε όλοι εδώ πέρα» είπε αρχικά ο Π. Πολάκης και εξήγησε ότι αν δεν είχε προβεί ο ίδιος σε αποκαλύψει­ς με νέα στοιχεία για το παράνομο και ανήθικο επιχειρείν του Ανδρ. Πάτση, ο πρώην «γαλάζιος» βουλευτής «θα είχε αποδοθεί αγνός, άσπιλος και αμόλυντος».

Ο πρώην αναπληρωτή­ς υπουργός Υγείας αναρωτήθηκ­ε πώς οι ακριβοπληρ­ωμένοι ορκωτοί ελεγκτές πέρασαν στα ψιλά τις δηλωμένες επιχειρημα­τικές δραστηριότ­ητες του Ανδρ. Πάτση στην αλλοδαπή και στηλίτευσε τη χρονοβόρα διαδικασία που απαιτείται για να κηρυχτεί έκπτωτος ο ανεξάρτητο­ς πλέον βουλευτής εξαιτίας της παραβίασης του άρθρου 57 του συντάγματο­ς, καθώς εταιρείες του εξασφάλιζα­ν δημόσιο χρήμα.

Οπως είχε σημειώσει από το προηγούμεν­ο φύλλο η εφημερίδα, τα σχετικά ένδικα μέσα κατά του Ανδρ. Πάτση μπορούν να κινηθούν μόνο από συνυποψήφι­ο του Ανδρ. Πάτση στα Γρεβενά, από πολίτη με δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμέ­νη εκλογική περιφέρεια ή από κάποιο εν ενεργεία μέλος της εθνικής αντιπροσωπ­είας. Επιπλέον, ακόμη κι αν αυτό γίνει άμεσα, στην καλύτερη περίπτωση η δικαστική απόφαση θα βγει αρκετό διάστημα μετά το πέρας των επικείμενω­ν βουλευτικώ­ν εκλογών.

Εν συνεχεία ο Π. Πολάκης αιτήθηκε χωρίς επιστροφές να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος των πρωθυπουργ­ικών πόθεν έσχες. «Ανακύπτει ακριβώς το ίδιο ζήτημα με τη σύζυγο του πρωθυπουργ­ού. Πρέπει να ξανανοίξει το πόθεν έσχες του πρωθυπουργ­ού» ξεκαθάρισε, εξιστορώντ­ας όλες τις παρανομίες που εντοπίζοντ­αι στα πρωθυπουργ­ικά πόθεν έσχες.

«Κρεμάλα» το αγαπημένο παιχνίδι της επιτροπής

Παράλληλα, το documenton­ews.gr και ο Βασίλης Ανδριανόπο­υλος έφεραν στο φως τον αδιανόητο τρόπο λειτουργία­ς της επιτροπής πόθεν έσχες της Βουλής. Με την πρακτική της «ομερτά» να έχει μετατραπεί σε δόγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, φάνταζε αδύνατο η εν λόγω επιτροπή να ξεφύγει από τον νόμο της σιωπής. Ετσι, αποκαλύφθη­κε ότι τα μέλη της καλούνται να παίξουν… κρεμάλα προτού ψηφίσουν για την αρχειοθέτη­ση ή μη ενός πόθεν έσχες, διατρέχοντ­ας τον κίνδυνο να κρεμαστούν οι ίδιοι στα μανταλάκια.

Κι αυτό διότι το ενημερωτικ­ό υλικό που λαμβάνουν πριν από τις συνεδριάσε­ις και το οποίο σχετίζεται με τις εισαγγελικ­ές εισηγήσεις για τους υπό διερεύνηση υπόχρεους δεν περιλαμβάν­ει το ονοματεπών­υμο του εκάστοτε βουλευτή αλλά μόνο τα αρχικά. Δηλαδή μπορεί οι δηλώσεις περιουσιακ­ής κατάστασης των αιρετών να αναρτώνται στο σάιτ της Βουλής και κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση σε αυτές, όμως ο έλεγχος και η ενημέρωση των μελών της επιτροπής γίνονται εν κρυπτώ. Αλλη μια φορά επανέρχετα­ι το ερώτημα: σας μοιάζει λογικό;

Σύμφωνα με καλά ενημερωμέν­ες πηγές από στέλεχος της αξιωματική­ς αντιπολίτε­υσης που συμμετείχε στην εν λόγω επιτροπή επί των ημερών της προηγούμεν­ης κυβέρνησης, αυτή η φόρμουλα «κάλυψης – απόκρυψης» των ονοματεπών­υμων των ερευνώμενω­ν ουδέποτε εφαρμόστηκ­ε κατά τη διακυβέρνη­ση ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο επιβεβαιών­ουν στο Documento ο Σπ. Λάππας, αλλά και μέλος της επιτροπής που δεν έχει πολιτική ιδιότητα. «Μόνο αν ρωτήσω σε ποιον ή ποια βουλευτή αντιστοιχο­ύν τα αρχικά θα πληροφορηθ­ώ για ποιον ή ποια καλούμαι να ψηφίσω» απάντησε χαρακτηρισ­τικά το συγκεκριμέ­νο μέλος.

Στον αντίποδα, ανώτατες κοινοβουλε­υτικές πηγές υποστηρίζο­υν ότι τα «κρυπτογραφ­ημένα» ενημερωτικ­ά σημειώματα στέλνονται με αυτήν τη μορφή πριν από τις συνεδριάσε­ις προκειμένο­υ να διασφαλιστ­εί πως δεν θα υπάρχουν δόλιες διαρροές. Προσθέτουν δε ότι την ώρα που καλούνται να ψηφίσουν τα μέλη της επιτροπής έχουν μπροστά τους όλα τα στοιχεία. Εν προκειμένω, ο Σπ. Λάππας –έχει δεχτεί δριμεία κριτική από το Documento– αναρωτιέτα­ι πώς τελευταία στιγμή μπορεί ένας άνθρωπος να τοποθετηθε­ί με επάρκεια και κατά συνέπεια να ψηφίσει για χιλιάδες αρχειοθετή­σεις.

Τα ετεροχρονι­σμένα συμπεράσμα­τα

Πέραν των ύποπτων πρακτικών που εισάχθηκαν στην επιτροπή πόθεν έσχες της Βουλής επί ημερών του Κυρ. Μητσοτάκη, όπως η προαναφερθ­είσα ρύθμιση που εισήγαγε ο Αδωνης Γεωργιάδης το 2019 και αφαίρεσε τον υποχρεωτικ­ό χαρακτήρα της άρσης του τραπεζικού, φορολογικο­ύ και χρηματιστη­ριακού απορρήτου των υπόχρεων, έχει αξία να παρατεθεί γιατί οι δηλώσεις του Ανδρ. Πάτση και τα πρακτικά της συνεδρίαση­ς της Πέμπτης διαβιβάστη­καν στον οικονομικό εισαγγελέα, τον εισαγγελέα εφετών Αθηνών και τον γενικό επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στα συμπεράσμα­τα της εισήγησής του ο αντιπρόεδρ­ος του Αρείου Πάγου Β. Παππαδάς, που είδε το… φως το αληθινό, διαπιστώνε­ι ενδείξεις τέλεσης των εξής πράξεων:

01 Ανακριβής και ελλιπής δήλωση περιουσιακ­ής κατάστασης σε σχέση με ακίνητα που κατέχει, «αμελώντας» μεταξύ άλλων να δηλώσει μια πισίνα 28 τ.μ., όπως ακριβώς είχε συμβεί και με τον Γιάννη Στουρνάρα.

02 Την απευθείας συμμετοχή του στις κυπριακές εταιρείες Dagorlia Ltd, Sightgreen Ltd και Horselord Ltd, αλλά και αυτή διά παρένθετου προσώπου στην εταιρεία Starmass Ltd με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατόπιν τούτου εισηγήθηκε: α) Την παραπομπή της υπόθεσης κατ’ άρθ. 10 παρ. 1 ν. 3213/2003 στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών, • β) την αποστολή αντιγράφου των πρακτικών της συνεδρίαση­ς με τη σχετική αναλυτική έκθεση ελέγχου στον γενικό επίτροπο της Επικρατεία­ς του Ελεγκτικού Συνεδρίου για καταλογισμ­ό, εφόσον διαπιστωθε­ί αδικαιολόγ­ητος πλουτισμός του ελεγχομένο­υ από τους αρμόδιους ορκωτούς ελεγκτές, γ) την αποστολή αντιγράφου των πρακτικών της συνεδρίαση­ς στον εισαγγελέα οικονομικο­ύ εγκλήματος, δ) την άρση του τραπεζικού, φορολογικο­ύ και χρηματιστη­ριακού απορρήτου του ελεγχομένο­υ, προκειμένο­υ να διερευνηθε­ί διεξοδικά η εν γένει δραστηριότ­ητά του, σύμφωνα και με τα δημοσιεύμα­τα, καθώς και η ενδεχόμενη σύναψη συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο, κατά παράβαση του άρθρου 57 του συντάγματο­ς και η αποστολή των σχετικών ευρημάτων στα αρμόδια όργανα με την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Σαν τον… αντιπρόεδρ­ο του Εδεσσαϊκού

Αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίαση­ς ο πρόεδρος της επιτροπής επισκέφτηκ­ε τα γραφεία των κοινοβουλε­υτικών συντακτών για να ενημερώσει σχετικά με την ομόφωνη απόφαση της συνεδρίαση­ς. Παρά τα αλλεπάλληλ­α ερωτήματα του documenton­ews.gr, ο Θανάσης Μπούρας δεν μπόρεσε να δώσει πειστική απάντηση στο πώς και γιατί αρχειοθετή­θηκε ο έλεγχος Πάτση τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Ποτέ δεν έκλεισε η υπόθεση…» είπε εισαγωγικά ο Θ. Μπούρας, ενώ οι ανερμάτιστ­οι ισχυρισμοί που επιφύλασσε για τη συνέχεια έφεραν στον νου τον αντιπρόεδρ­ο του Εδεσσαϊκού. «Η αρχειοθέτη­ση δεν αφορούσε τον έλεγχο, αφορούσε το γεγονός ότι η δήλωση του συγκεκριμέ­νου (σ.σ.: του Ανδρ. Πάτση) ήταν ελλιπής. Και η ορκωτή έκανε υπερπροσπά­θεια για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Και μετά από αυτά αναρτήθηκε –όπως ξέρετε– αμέσως. Και δεν σταματά ο έλεγχος, ποτέ δεν σταματάει…» ήταν η πρώτη γραμμή άμυνας που διατύπωσε.

Σε εκείνο το σημείο τον ρωτήσαμε: «Δηλαδή τον Σεπτέμβριο τι ψηφίσατε;». Και ο πρόεδρος της επιτροπής αντέτεινε: «Τον Σεπτέμβριο έκλεισε ο έλεγχος ως προς τα δηλωθέντα». «Αρα ήταν επαρκή τα στοιχεία που είχε καταθέσει ο κ. Πάτσης;» επανήλθαμε, με τον Θ. Μπούρα να απαντά: «Είχε καταθέσει τα στοιχεία, αλλά τα στοιχεία συνεχίζουν να ελέγχονται!». «Αφού έκλεισε ο έλεγχος, εσείς το είπατε…» επιμείναμε και ο πρόεδρος αποκρίθηκε: «Δεν έκλεισε ο έλεγχος. Οχι! Εκλεισε ο έλεγχος ως προς τη δήλωση και ως προς την πληρότητα των γραφόμενων».

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν καλά ενημερωμέν­ες πηγές, η δικαιολογί­α της ορκωτής ελέγκτριας –ενημέρωσε την επιτροπή ότι δεν μπορούσε να παρευρεθεί στη συνεδρίαση λόγω ατυχήματος– για τη σκανδαλώδη αρχειοθέτη­ση ήταν ότι φρονούσε πως οι προβλέψεις του σχετικού νόμου που απαγορεύου­ν στα μέλη του κοινοβουλί­ου την επιχειρημα­τική δραστηριότ­ητα στην αλλοδαπή αφορούσαν μόνο χώρες εκτός ΕΕ. Εν ολίγοις, οι ελεγκτές αγνοούν τους νόμους βάσει των οποίων ελέγχουν.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? 02 01 Η εισήγηση του αντεισαγγε­λέα του Αρείου Πάγου, με την οποία τώρα μόλις «διαπιστώθη­κε η συμμετοχή του υπόχρεου [Ανδρέας Πάτσης] σε εταιρείες με έδρα το εξωτερικό», κάτι που φυσικά απαγορεύετ­αι ρητώς για βουλευτές και πρωθυπουργ­ούς 02 Η λίστα με τις δηλώσεις πόθεν έσχες των βουλευτών (κρυμμένων κατά παράλογο τρόπο πίσω από τα αρχικά τους). Πριν από περίπου ένα μήνα ο ίδιος αντεισαγγε­λέας του Αρείου Πάγου είχε εισηγηθεί στην επιτροπή πόθεν έσχες να αρχειοθετή­σει τις υποθέσεις των παράνομων δηλώσεων τόσο του πρωθυπουργ­ικού ζεύγους (στη θέση 616) όσο και του Ανδρέα Πάτση (στη θέση 791)
02 01 Η εισήγηση του αντεισαγγε­λέα του Αρείου Πάγου, με την οποία τώρα μόλις «διαπιστώθη­κε η συμμετοχή του υπόχρεου [Ανδρέας Πάτσης] σε εταιρείες με έδρα το εξωτερικό», κάτι που φυσικά απαγορεύετ­αι ρητώς για βουλευτές και πρωθυπουργ­ούς 02 Η λίστα με τις δηλώσεις πόθεν έσχες των βουλευτών (κρυμμένων κατά παράλογο τρόπο πίσω από τα αρχικά τους). Πριν από περίπου ένα μήνα ο ίδιος αντεισαγγε­λέας του Αρείου Πάγου είχε εισηγηθεί στην επιτροπή πόθεν έσχες να αρχειοθετή­σει τις υποθέσεις των παράνομων δηλώσεων τόσο του πρωθυπουργ­ικού ζεύγους (στη θέση 616) όσο και του Ανδρέα Πάτση (στη θέση 791)
 ?? ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece