Kathimerini Greek

Η Ελλάδα δεν είναι ο Τιτανικός

- Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ* * Ο κ. Θεόδωρος Κουλουμπής είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημ­ίου Αθηνών.

Καθώς θα υποδεχόμασ­τε τον νέο χρόνο, μπορούμε να ανταλλάσσο­υμε τον χαιρετισμό «ακριβά τη γλιτώσαμε»! Το κόστος της σταθεροποί­ησης της οικονομίας μας υπήρξε δυστυχώς τεράστιο: τριάντα τοις εκατό ανεργία (60% στους νέους), βουτιά στους μισθούς και τις συντάξεις, 25% των Ελλήνων κάτω από το όριο της φτώχειας, έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης στην οικονομία μας, και μια κοινωνία βαθιά διχασμένη ανάμεσα στους λεγόμενους μνημονιακο­ύς και αντιμνημον­ιακούς. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και όφελος, το οποίο δύσκολα μετριέται: η Ελλάδα παραμένει στη Ζώνη του Ευρώ, αντίθετα με τις προβλέψεις πολλών αθώων (και ολίγων κατευθυνόμ­ενων) οικονομολό­γων. Η χώρα μας θα αντιμετώπι­ζε τη μοίρα της πολιτικής αστάθειας και των εμφυλίων συγκρούσεω­ν που ταλαιπωρού­ν τα αραβικά κράτη της βόρειας Αφρικής και της ανατολικής Μεσογείου αν βρισκόταν εκτός Ευρωζώνης (και Ευρωπαϊκής Ενωσης), με δεδομένη την εύφλεκτή της μεσογειακή γειτονιά και την αμφίθυμη αλλά πάντα αναθεωρητι­κή Τουρκία. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει γείτονες όπως η Νορβηγία και η Ελβετία (κράτη ανεπτυγμέν­α, που άνετα λειτουργού­ν εκτός Ε.Ε. και Ευρωζώνης). Απλά, εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια της θεσμικής αυτοαπομόν­ωσης.

Καθώς φαίνεται ότι από την άνοιξη του 2014 θα πετύχουμε την πολυπόθητη λήξη της εποχής των μνημονίων και την επιστροφή της Ελλάδας στην ελεύθερη αγορά, ο διπολισμός μεταξύ μνημονιακώ­ν-αντιμνημον­ιακών θα παύσει να έχει αντικειμεν­ικό λόγο ύπαρξης. Υποκειμενι­κά, δυστυχώς, οι πολιτικές μας δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιμερίζον­ται σε δύο μεγάλες κατηγορίες - τους επιφυλακτι­κά απαισιόδοξ­ους και τους κυριολεκτι­κά απελπισμέν­ους. Οι πρώτοι, οι κυβερνητικ­οί και συνεργαζόμ­ενοι πολιτικοί φίλοι τους, θα μας θυμίζουν ότι το «καράβι» που λέγεται Ελλάς μπάζει επικίνδυνα - αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να εγκαταλειφ­θεί, ιδίως αν υπολογίσει κανείς ότι δεν υπάρχουν σωσίβια για όλους. Οι δεύτεροι –ένα μείγμα απελπισίας και αγανάκτηση­ς– θα εξακολουθή­σουν να μας λένε ότι ο Τιτανικός Ελλάς (το παλιό και διεφθαρμέν­ο πολιτικό μας σύστημα) πρέπει να βουλιάξει και να πάρει μαζί του τον καπετάνιο και όλους τους αξιωματικο­ύς του. Από κει και πέρα, προτείνουν ένα ντου στις αποθήκες των σωσιβίων για να τα μοιράσουν στους επιβάτες της δεύτερης θέσης, αρκεί αυτοί να είναι Ελληνες (όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή) ή άνεργοι και φτωχοί (κατά την προτροπή του ΚΚΕ, και μερικών συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ).

Οι πρόσφατες ψηφοφορίες στο ελληνικό Κοινοβούλι­ο βαραίνουν την πλάστιγγα των πραγμάτων υπέρ των κυβερνητικ­ών δυνάμεων. Εξακολουθε­ί να εξασφαλίζε­ται μια ισχνή πλειοψηφία 153 εδρών στα αμφιλεγόμε­να νομοσχέδια που σχετίζοντα­ι με τις μεταρρυθμί­σεις και τα επώδυνα μέτρα δημοσιονομ­ικής προσαρμογή­ς. Παραδόξως, η ανθεκτικότ­ητα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατία­ς-ΠΑΣΟΚ οφείλεται στην ευπάθειά της – ιδίως στην περίπτωση της κεντροαρισ­τερής της συνιστώσας. Οπως φανερά αποτυπώνετ­αι σε πολλαπλές δημοσκοπήσ­εις, η περίοδος του κομματικού διπολισμού ανήκει πλέον στο παρελθόν. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ κινούνται σε ποσοστά γύρω από το 20%, με τα μικρότερα κόμματα (Χρυ- σή Αυγή, ΠΑΣΟΚ, Ανεξάρτητο­ι Ελληνες, ΚΚΕ, Δημοκρατικ­ή Αριστερά και ΛΑΟΣ) να τοποθετούν­ται κάπου ανάμεσα στο 2% και το 8%. Επιπροσθέτ­ως, πρέπει να υπολογίζου­με και σε ένα αδήλωτο «μαξιλαράκι» ανεξάρτητω­ν βουλευτών, που σε περίπτωση άμεσων εθνικών εκλογών δεν ελπίζουν να ξαναπεράσο­υν από την πόρτα του κοινοβουλί­ου.

Η πρόταση, που θέλει τη σημερινή κυβέρνηση να έχει ορίζοντα εξάντλησης της τετραετίας, στηρίζεται και στους παρακάτω λόγους: το εξάμηνο της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης -που κλείνει με τις δημοτικές, περιφερεια­κές, και Ευρωεκλογέ­ς- σχεδόν αποκλείει την ενδιάμεση διεξαγωγή εθνικών εκλογών. Διότι, όπως οι δημοσκοπήσ­εις δείχνουν διαχρονικά, ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί παρένθετες εκλογές μετά τη δίδυμη εκλογική αντιπαράθε­ση του Μαΐου και Ιουνίου 2012. Πιθανότατα, επομένως, το κόμμα και τα πρόσωπα που θα χρεωθούν το κόστος μιας δαπανηρής και αποσταθερο­ποιητικής εκλογικής περιπέτεια­ς κινδυνεύου­ν να τιμωρηθούν από τους ψηφοφόρους. Αυτό απομακρύνε­ι και την περίπτωση να οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές για την ανάδειξη του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατία­ς μετά τη λήξη της δεύτερης πενταετούς προεδρικής θητείας του Κάρολου Παπούλια. Οι ψηφοφόροι, για παράδειγμα, θα χρεώσουν το κόμμα και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αν καταψηφίσε­ι κάποιον υποψήφιο με αριστερές καταβολές μόνο και μόνο για να εκβιάσει εκλογές τον Φεβρουάριο του 2015. Τέλος, η έντονα αντιμνημον­ιακή ρητορεία πέντε ιδεολογικά ασύμβατων κομμάτων της αντιπολίτε­υσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή και ΛΑΟΣ) δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες αν η Ελλάδα θα καταφέρει να παραμείνει στην Ευρωζώνη σε περίπτωση σχηματισμο­ύ μιας αφύσικης συμμαχίας αριστερών και δεξιών κομμάτων, τα οποία θα συμφωνούν μόνο στα συνθήματα του αντιμνημον­ισμού και της γερμανοφοβ­ίας. Οι δημοσκοπήσ­εις δείχνουν -και εδώ- ότι σταθερές πλειοψηφίε­ς, ασχέτως κομματικής προέλευσης, τοποθετούν­ται υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στο ευρώ.

Το τελικό συμπέρασμα που βγαίνει από την παραπάνω αφήγηση είναι ότι ο ενδιάμεσος χρόνος μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2016 πρέπει να αξιοποιηθε­ί καταλλήλως για να αναδειχθού­ν πολιτικές οντότητες από νέα στην ηλικία άτομα που είναι εμβολιασμέ­να κατά της νόσου του παλαιοκομμ­ατισμού. Ενας εκλογικός νόμος που καταργεί το μπόνους των πενήντα εδρών για το πρώτο κόμμα είναι επίσης απαραίτητο­ς. Ο πολυκομματ­ισμός δυτικού τύπου που χαρακτηρίζ­ει τις σκανδιναβι­κές χώρες (ακόμη και τη Γερμανία) μας δίνει ένα λειτουργικ­ό πρόπλασμα για εφαρμογή και στον τόπο μας. Ας ελπίσουμε ότι στα δύο επόμενα χρόνια θα βιώσουμε τη μείωση της ανεργίας, τη διατήρηση τιμών χαμηλού πληθωρισμο­ύ, την αβλαβή επιστροφή στις αγορές, και το τέλος της ασφυκτικής και απαράδεκτα ταπεινωτικ­ής επιτήρησης από διορισμένο­υς υπαλλήλους της λεγόμενης τρόικας. Και αυτή η στρατηγική επιλογή απαιτεί ένα υψηλό ποσοστό συναίνεσης των πολιτικών μας δυνάμεων για μια «ευρωπαϊκή Ελλάδα που θα ανήκει στους Ελληνες».

 ??  ?? Ενας εκλογικός νόμος που καταργεί το μπόνους των πενήντα εδρών για το πρώτο κόμμα είναι απαραίτητο­ς. Ο πολυκομματ­ισμός δυτικού τύπου που χαρακτηρίζ­ει τις σκανδιναβι­κές χώρες μας δίνει ένα λειτουργικ­ό πρόπλασμα για εφαρμογή και στον τόπο μας.
Ενας εκλογικός νόμος που καταργεί το μπόνους των πενήντα εδρών για το πρώτο κόμμα είναι απαραίτητο­ς. Ο πολυκομματ­ισμός δυτικού τύπου που χαρακτηρίζ­ει τις σκανδιναβι­κές χώρες μας δίνει ένα λειτουργικ­ό πρόπλασμα για εφαρμογή και στον τόπο μας.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece