«Νόμιμη η αφαίρεση διαβατηρίου»

Kathimerini Greek - - ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ -

και συνταγματική ήταν η αφαίρεση του διαβατηρίου από την κατηγορουμένη στην υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Αναστασία Βάτσικα, σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ. Παρά το γεγονός ότι δεν της είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, η κ. Βάτσικα μετά την άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης εις βάρος της κλήθηκε να παραδώσει το διαβατήριό της κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 25/2004. Το γεγονός της αφαίρεσης του διαβατηρίου της, όπως επισημαίνει η ίδια, με προσφυγή που κατέθεσε στη συνέχεια στο ΣτΕ της δημιουργεί προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματός της που είναι η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων. Η κ. Βάτσικα ζήτησε από το ανώτατο δικαστήριο να κρίνει αντισυνταγματική και παράνομη την αφαίρεση του διαβατηρίου της. Ωστόσο, η προσφυγή της απορρίφθηκε, καθώς μεταξύ άλλων το ΣτΕ έκρινε ότι στο σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ επισημαίνεται ότι η αφαίρεση του διαβατηρίου μετά την άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης, ανεξαρτήτως από το εάν υπάρχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα από δικαστική αρχή, δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με την ανάγκη αποτροπής κινδύνου διαφυγής σε τρίτες χώρες (μη μέλη της Ε.Ε.) των προσώπων εις βάρος των οποίων υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης ιδιαιτέρως σοβαρής ποινικής κολάσιμης πράξης.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.