Οφελος 50 δισ., αν η Ελλάδα επενδύσει στα πανεπιστήμια

Μελέτη της Εθνικής για την ανώτατη εκπαίδευση

Kathimerini Greek - - Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α -

Η επένδυση στην ανώτατη εκπαίδευση προκειμένου να προσελκύσει ξένους φοιτητές και να σταματήσει τη μετανάστευση Ελλήνων προς εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού θα μπορούσε να αποδώσει στο ΑΕΠ έως και 50 δισ. ευρώ σε βάθος 10ετίας. Σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, η Ελλάδα έχει τις προϋποθέσεις να προσελκύσει έως 110.000 ξένους αλλά και Ελληνες φοιτητές που θα έφευγαν στο εξωτερικό.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.