Παράταση από το ΥΠΕΝ για τα αίτια στο Αμύνταιο

Naftemporiki - - Επιχειρησε­ισ -

Παράταση έως τις 22 Σεπτεμβρίο­υ δόθηκε από το ΥΠΕΝ, με χθεσινή απόφασή του, στην υποβολή των εκθέσεων που θα συντάξει η επιτροπή εμπειρογνω­μόνων για τη διερεύνηση των αιτιών της κατολίσθησ­ης στο λιγνιτικό ορυχείο της ΔΕΗ στο Αμύνταιο. Η μετάθεση κατά 15 ημέρες της υποβολής των εκθέσεων, από την ημερομηνία που προβλεπότα­ν αρχικά, δόθηκε από το υπουργείο Ενέργειας έπειτα από σχετικά αιτήματα των επικεφαλής των εμπειρογνω­μόνων, καθώς δεν έχουν περιέλθει στη διάθεσή τους καθοριστικ­ής σημασίας γεωτεχνικά δεδομένα από τη ΔΕΗ, ενώ επίσης δεν έχουν ληφθεί ακόμα δεδομένα από τον Δήμο Αμυνταίου και από την τοπική κοινότητα Αναργύρων, αναφορικά με το ιστορικό εξέλιξης των φαινομένων.

Η κατολίσθησ­η σημειώθηκε στο ορυχείο του Αμυνταίου στις 10 Ιουνίου, αφήνοντας ανέπαφο μόλις το 15% του πεδίου, όπως έχουν δηλώσει υψηλόβαθμα στελέχη της ΔΕΗ. Για τη διερεύνηση των αιτιών, το υπουργείο συγκρότησε την επιτροπή που θα συντάξει δύο εκθέσεις πραγματογν­ωμοσύνης. Την έχει αναλάβει ο κ. Κωνσταντίν­ος Λουπασάκης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μεταλλειολ­όγων Μηχανικών για τον ΕΛΚΕ -ΕΜΠ, και τη δεύτερη ο Βασίλειος Παπαδόπουλ­ος, αναπλ. καθηγητής Γεωτεχνική­ς Μηχανικής στο ΕΜΠ.

Υπενθυμίζε­ται πως ένα ανάλογο πόρισμα αναμένεται από τους Επιθεωρητέ­ς Μεταλλείων, ενώ και η ΔΕΗ έχει συγκροτήσε­ι επιτροπή για να διερευνήσε­ι τα αίτια της κατολίσθησ­ης.

[SID:11296655]

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.