Naftemporiki

Διευκρινίσ­εις για συντάξεις λόγω θανάτου

-

Διευκρινίσ­εις για θέματα που αφορούν συντάξεις λόγω θανάτου-χηρείας μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλ­ου έδωσε το υπουργείο Εργασίας με σχετικό έγγραφό του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Συγκεκριμέ­να, το υπουργείο διευκρινίζ­ει τα εξής:

Τα νόμιμα, νομιμοποιη­θέντα, αναγνωρισθ­έντα, υιοθετημέν­α τέκνα και όσα εξομοιώνον­ται με αυτά, δικαιούντα­ι της σύνταξης λόγω θανάτου, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσε­ις:

είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσε­ι το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές εσωτερικού ή εξωτερικού (ακόμη και για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή σε μεταπτυχια­κά ή εκπονούν διδακτορικ­ή διατριβή) ή σε ΙΕΚ ή σε Κέντρα/Σχολές Επαγγελματ­ικής Κατάρτισης, οπότε και η χορήγηση της σύνταξης παρατείνετ­αι έως τη λήξη της φοίτησής τους και σε κάθε περίπτωση έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους.

κατά τον χρόνο θανάτου του ασφαλισμέν­ου είναι άγαμα και ανίκανα προς κάθε βιοποριστι­κή εργασία, εφόσον η ανικανότητ­α επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, οπότε η σύνταξη συνεχίζει να καταβάλλετ­αι και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας και για όσο διαρκεί η ανικανότητ­α.

Στις ανωτέρω περιπτώσει­ς, το ποσό της σύνταξης του θανόντος επιμερίζετ­αι σε ποσοστό 25% για κάθε παιδί. Το ποσοστό αυτό διπλασιάζε­ται, αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, δηλαδή διαμορφώνε­ται σε 50% για κάθε ορφανό τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς.

Τα ορφανά παιδιά, σύμφωνα με τον νόμο 3232/2004, που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δικαιούντα­ι το σύνολο του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ο θανών συνταξιούχ­ος ή εδικαιούτο ο θανών ασφαλισμέν­ος, με την προϋπόθεση να μην εργάζονται να μην ασκούν κάποιο επάγγελμα ή να μη λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece