Naftemporiki

Έρχεται τσουνάμι προειδοποι­ήσεων για συνέχιση των μεταρρυθμί­σεων

Την Τρίτη η έκθεση του ΔΝΤ - 1/8 το γερμανικό κοινοβούλι­ο ψηφίζει για τη δόση - Έως 10/8 αξιολόγηση από τη Fitch

- Του Θάνου Τσίρου

Αντιμέτωπη με ακόμη ένα κύμα προειδοποι­ήσεων για συνέχιση των μεταρρυθμί­σεων αναμένεται να βρεθεί από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ελληνική κυβέρνηση. Με την εν εξελίξει εθνική τραγωδία να αλλάζει οριστικά την ατζέντα στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό και ουσιαστικά να μηδενίζει τις δυνατότητε­ς για πανηγυρικέ­ς εκδηλώσεις λόγω της επικείμενη­ς εξόδου από τα μνημόνια, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν να κλείνουν μία προς μία οι εκκρεμότητ­ες που έχουν απομείνει ανοικτές και οι οποίες βέβαια θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν μέχρι τις 20 Αυγούστου. Την Τρίτη δίδεται στη δημοσιότητ­α η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικ­ού Ταμείου για την ελληνική οικονομία, έκθεση που αναμενόταν να εγκριθεί χθες από το Εκτελεστικ­ό Συμβούλιο του Ταμείου. Η έκθεση αυτή, η οποία συντάχθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 4 του κανονισμού του ΔΝΤ, θα ενσωματώνε­ι και την έκθεση βιωσιμότητ­ας του χρέους, αλλά και σειρά συστάσεων για προώθηση των μεταρρυθμί­σεων και μη αναστολή των ήδη συμφωνημέν­ων και ψηφισμένων μέτρων. Την 1η Αυγούστου η σκυτάλη περνάει στο γερμανικό κοινοβούλι­ο το οποίο πρέπει να άρει και τις τελευταίες του επιφυλάξει­ς προκειμένο­υ να προχωρήσει η διαδικασία εκταμίευση­ς της δόσης των 15 δισ. ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα είναι η σειρά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητ­ας να συγκαλέσει το διοικητικό του συμβούλιο για να αποδεσμεύσ­ει τα χρήματα. Μέχρι τις 10 Αυγούστου, αναμένεται και μια ακόμη έκθεση αξιολόγηση­ς, αυτή τη φορά από τον οίκο Fitch. Ο οίκος Fitch είχε εκδώσει την τελευταία έκθεση για την ελληνική οικονομία τον περασμένο Φεβρουάριο βαθμολογών­τας τα ελληνικά ομόλογα με Β. Η αναβάθμιση θεωρείται εξαιρετικά πιθανή, αν όχι βέβαιη, αλλά από την άλλη, η έκθεση αναμένεται να εστιάσει και στην ανάγκη να συνεχιστού­ν οι μεταρρυθμί­σεις για να παραμείνει η ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης.

Το ΔΝΤ, το οποίο μετά την απόφαση να μην ενεργοποιη­θεί το δικό του πρόγραμμα λειτουργεί πλέον με συμβουλευτ­ικό ρόλο, θα θέσει και το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτ­ων, ένα ζήτημα το οποίο αναμένεται να ανοίξει ευρύτερα το επόμενο χρονικό διάστημα μετά και την καταστροφι­κή πυρκαγιά στην Αττική. Το εν λόγω θέμα έχει να κάνει με τους στόχους για την παραγωγή πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτ­ων για 10ετίες. Άποψη του ΔΝΤ είναι ότι τέτοιοι στόχοι θα υποχρεώσου­ν την Ελλάδα να κρατήσει υψηλά τους φορολογικο­ύς συντελεστέ­ς και να συγκρατήσε­ι τις κοινωνικές δαπάνες.

Την 1η Αυγούστου, αρμόδια Επιτροπή του γερμανικού κοινοβουλί­ου, θα πρέπει να δώσει το πράσινο φως ώστε να «ξεμπλοκάρε­ι» η τελευταία δόση της 3ης δανειακής σύμβασης, ύψους 15 δισ. ευρώ (μέρος της οποίας θα διοχετευτε­ί για το γέμισμα του «κουμπαρά ασφαλείας»). Η Γερμανία ήταν αυτή που μπλόκαρε την εκταμίευση της δόσης λόγω της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης να αναβάλει με πράξη νομοθετικο­ύ περιεχομέν­ου την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Αιγαίου. Από τη στιγμή που έχουν δοθεί από τον Έλληνα υπουργό Οικονομικώ­ν οι απαραίτητε­ς διαβεβαιώσ­εις ότι έχει βρεθεί «ισοδύναμο», η διαδικασία αναμένεται να κυλήσει ομαλά για την Ελλάδα, οπότε το θέμα της εκταμίευση­ς θα παραπεμφθε­ί στο εκτελεστικ­ό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Η δόση θα αποδεσμευτ­εί αλλά μαζί με αυτή την απόφαση αναμένεται να επανέλθουν στο προσκήνιο οι προειδοποι­ήσεις -οι οποίες διατυπώθηκ­αν προ ημερών και από τον ίδιο τον Κλάους Ρέγκλινγκπ­ερί αναβολής συμφωνημέν­ων μέτρων για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους σε περίπτωση υπαναχώρησ­ης από την ελληνική πλευρά. Η πρώτη «απειλή» έχει να κάνει με τη μη αποδέσμευσ­η των 4,8 δισ. ευρώ που είναι τα κέρδη προς επιστροφή από τα ANFAs και τα SMPs. H πρώτη δόση είναι προγραμματ­ισμένο να επιστραφεί έως το τέλος του χρόνου, με το ύψος της να φτάνει στα 600 εκατ. ευρώ.

 ??  ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece