Naftemporiki

Πώς η Ζευς Ακτινίδια αντιμετώπι­σε την κρίση ως ευκαιρία ανάπτυξης

Με νέες επενδύσεις η εταιρεία άνοιξε δρόμους στο εξωτερικό

- Του Γιώργου Χατζηλίδη

Πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 4,5 εκατ. ευρώ αρχίζει φέτος η «Ζευς Ακτινίδια», η εταιρεία από την Πιερία που, με όπλο την ισχυρή εξωστρέφει­ά της, κατάφερε να τριπλασιάσ­ει τον τζίρο της μέσα στην κρίση, ανοίγοντας παράλληλα νέους εξαγωγικού­ς δρόμους για το ελληνικό ακτινίδιο.

Η πολυμετοχι­κή εταιρεία έκλεισε τη χρήση 2017-2018 με εκρηκτικό ρυθμό ανάπτυξης, που πλησίασε το 60%, καθώς ο κύκλος εργασιών της έφθασε τα 11,8 εκατ. ευρώ, έναντι 7,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμεν­η χρήση, αλλά και έναντι 5,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2013-2014 και 3,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2011-2012. Σε όλη αυτήν την αξιοσημείω­τη αναπτυξιακ­ή πορεία, κόντρα στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας, διατηρούσε σταθερή κερδοφορία, η οποία για τη χρήση που μόλις ολοκληρώθη­κε πλησίασε τις 900.000 ευρώ προ φόρων.

Σε μεγάλες αλυσίδες

Οι εξαγωγές της εταιρείας, που προμηθεύετ­αι τα προϊόντα της από 170 παραγωγούς-μετόχους από την Καρίτσα Πιερίας, καλύπτουν σχεδόν το σύνολο του τζίρου της και κατευθύνον­ται κυρίως σε μεγάλες λιανεμπορι­κές αλυσίδες της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και σε ΗΠΑ, Κίνα, Ολλανδία, Ισπανία. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της πολυμετοχι­κής εταιρείας Δημήτρης Μανώσης, η Ζευς ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία που τοποθέτησε τα ελληνικά ακτινίδια στην Κίνα, πετυχαίνον­τας μάλιστα πολύ γρήγορα την αύξηση των πωλήσεών της στην αχανή κινεζική αγορά.

Η εταιρεία έχει ήδη κάνει τα πρώτα ανοίγματα σε αγορές όπως των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδίας, της Μαλαισίας, της Χιλής και της Ουρουγουάη­ς, στις οποίες φιλοδοξεί, σε άμεσο χρόνο, να διεισδύσει περαιτέρω. Σε δεύτερο χρόνο, στο εξαγωγικό της πλάνο είναι η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν, και, όπως λέει ο κ. Μανώσης, στις περισσότερ­ες περιπτώσει­ς των Τρίτων Χωρών είναι κρίσιμη η συνεργασία σε διακρατικό επίπεδο, που στρώνει τον δρόμο για τις εταιρικές συμφωνίες.

«Αντιμετωπί­σαμε την ελληνική κρίση σαν ευκαιρία και είδαμε στις εξαγωγές τον μόνο δρόμο που μπορεί να οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μετά την Κίνα, θέλουμε να ανοίξουμε νέους δρόμους για το ελληνικό ακτινίδιο, στην Ινδία, στην Ιαπωνία, ακόμα και στη Νέα Ζηλανδία, με όπλο την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας και σταθερό ζητούμενο την αξιοποίηση της προστιθέμε­νης αξίας τους» λέει ο κ. Μανώσης.

Η παραγωγή προϊόντων

Η εταιρεία, που απασχολεί περί τους 80 εργαζόμενο­υς, εξάγει 6.500 τόνους ακτινιδίων και 1.500 τόνους σταφυλιών ετησίως που παράγονται σε περίπου 5.000 στρέμματα (3.000 και 1.900 αντίστοιχα), ενώ από φέτος μπήκε και στην παραγωγή βερίκοκου με στόχο να βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η Ζευς ξεκινάει φέτος την υλοποίηση ενός επενδυτικο­ύ σχεδίου, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωση­ς το 2022, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προμήθεια νέου μηχανολογι­κού εξοπλισμού για την ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής - κυρίως στο επίπεδο της διαλογής.

Η βορειοελλα­δική εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα στην Ιταλία, με αντικείμεν­ο την παραγωγή πρωιμότερω­ν ποικιλιών ακτινιδίου από τις κλασικές που καλλιεργού­νται διεθνώς, προκειμένο­υ να προηγείται κατά τουλάχιστο­ν ενός μήνα του ανταγωνισμ­ού (συγκομιδή Σεπτέμβριο αντί για Οκτώβριο). Σταδιακά, από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματ­ος περνάει στις φυτεύσεις σε μεγαλύτερη κλίμακα, προκειμένο­υ σε βάθος τεσσάρων ετών να υπάρχει αισθητή αύξηση της παραγωγής. Στόχος είναι με την ολοκλήρωση των επενδύσεων αλλά και των νέων φυτεύσεων να παράγει και να διακινεί έως και 10.000 ακτινίδια ετησίως.

 ??  ?? Αντιμετωπί­σαμε την ελληνική κρίση σαν ευκαιρία και είδαμε στις εξαγωγές τον μόνο δρόμο που μπορεί να οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Δημήτρης Μανώσης, πρόεδρος της Ζευς Ακτινίδια
Αντιμετωπί­σαμε την ελληνική κρίση σαν ευκαιρία και είδαμε στις εξαγωγές τον μόνο δρόμο που μπορεί να οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Δημήτρης Μανώσης, πρόεδρος της Ζευς Ακτινίδια

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece