Προτεραιότητα το φορολογικό

Υπόμνημα στους αρχηγούς κομμάτων

Naftemporiki - - Οικονομια -

Υαπαραίτητων πέρ της υλοποίησης όλων των

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με πρώτη την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της χώρας, τάσσεται ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος. Την θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Συγκεκριμένα, προτείνει την εγκαθίδρυση ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος, που παράλληλα θα συνδράμει στην οικονομική ανάπτυξη. Η πρόταση περιλαμβάνεται στο υπόμνημα που απέστειλε, χθες, η ΚΕΕΕ στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό Κοινοβούλιο, εν όψει της 83ης ΔΕΘ, για την ανάκαμψη της οικονομίας, την οριστική έξοδο από την κρίση και την αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Μεταξύ άλλων, προτείνεται υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή φορολόγησης («flat tax rate»), αναγνώριση εκπιπτόμενων δαπανών φυσικών προσώπων, κατάργηση εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας φυσικών προσώπων («τεκμαρτό εισόδημα») και μείωση του φόρου μερισμάτων. Παράλληλα, τα Επιμελητήρια εισηγούνται καθιέρωση καθεστώτος φορολογικής κατοικίας «non-dom», μείωση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, αναγνώριση ζημίας που προκύπτει από «κούρεμα» απαιτήσεων, μείωση του υπάρχοντος κανονικού συντελεστή ΦΠΑ (24%) σε 20% και σταδιακή περαιτέρω μείωσή του έως 15%, μέτρο που θα συμβάλει και στη μείωση της φοροδιαφυγής, και καθιέρωση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε κατηγορίες αγαθών ή υπηρεσιών με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η υγεία και η παιδεία. Ο κ. Μίχαλος ζητεί εξάλλου να θεσπισθούν κίνητρα για τη διάσωση επιχειρήσεων και δημιουργία μεγαλύτερων οικονομικών μονάδων, ενώ εξηγεί ότι ο εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος πρέπει να συνοδεύεται από τη βούληση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αλλά και τη λήψη δράσεων για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.