ΕΥ

Naftemporiki - - Κλαδοι/φορεισ -

Πιστοποιημένη εκπαίδευση σχετικά με τις αλλαγές των νέων διεθνών προτύπων απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης GRI προσφέρει η ΕΥ Ελλάδος, πιστοποιημένος συνεργάτης του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI). Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα νέα Πρότυπα Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI και τις σχετικές αλλαγές από τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI G4, στις εγκαταστάσεις της ΕΥ Ελλάδος στο Μαρούσι την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.