Στα 220 εκατ. οι πωλήσεις της Πίνδος

Άνοδος κατα 169% στα καθαρά κέρδη

Naftemporiki - - Επιχειρησεισ Επιχειρησεισ -

Με υπερδιπλασιασμό κερδοφορίας και αύξηση κύκλου εργασιών (5,15%) κατά την οικονομική χρήση 2017, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «H Πίνδος» επιβεβαίωσε τη δυναμική του ως μίας από τις δέκα μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος Συνεταιρισμός στην Ελληνική Πτηνοτροφία, από το 1958.

Σύμφωνα με την Κατάσταση Αποτελεσμάτων οι καθαρές πωλήσεις του στην οικονομική χρήση 2017 ανήλθαν σε 219,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση που ξεπέρασε το 5% συγκριτικά με τα 209,12 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ξεπέρασαν τα 3,5 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με αύξηση 169%. Σημειώνεται επίσης ότι τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 24,6 εκατ. ευρώ το 2017 από 26,2 εκατ. ευρώ το 2016, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,6 εκατ. ευρώ από 1,36 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε περίπου 7 εκατ. ευρώ από 5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Αξίζει να σημειωθεί η βελτίωση της καθαρής θέσης της εταιρείας, η οποία στις 31.12.2017 διαμορφώθηκε σε 24,9 εκατ. ευρώ από 22,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, καθώς και η μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε 68,5 εκατ. ευρώ από 74,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, στην οποία συνέβαλε σε ένα βαθμό και η μείωση των τραπεζικών δανείων σε 15,4 εκατ. ευρώ από 20,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.