Στα 113 εκατ. η κερδοφορία της EFG Eurobank

Μειώθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ τα NPEs - Στο 17,4% ο δείκτης συνολικής επάρκειας

Naftemporiki - - Επιχειρησεισ -

έρδη 113 εκατ. ευρώ παρουΚσίασε

η EFG Eurobank το α' εξάμηνο, ενώ τα αποτελέσματα της τράπεζας το β' τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 55 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας. Τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 19,4% το β' τρίμηνο (40 εκατ. ) και κατά 13,3% το α' εξάμηνο 2018 (73 εκατ.). Σε ό,τι αφορά τα NPEs μειώθηκαν κατά 0,6 δισ. το β' τρίμηνο και 1,1 δισ. ευρώ το α' εξάμηνο 2018. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ήταν αυξημένα κατά 6,3% το β' τρίμηνο και 1,3% το α' εξάμηνο 2018, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες ήταν μειωμένες κατά 3,4% στην Ελλάδα και 2,0% στον όμιλο έναντι του α' εξαμήνου 2017. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,9 δισ. το β' τρίμηνο και 2,2 δισ. το α' εξάμηνο 2018. O Δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 ανήλθε στο 14,8% και συνολικής επάρκειας 17,4% το α' εξάμηνο. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος (199 εκατ.) το β' τρίμηνο 2018, με τον δείκτη των NPEs να μειώνεται κατά 110 μονάδες. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 169 εκατ. το β' τρίμηνο 2018 και αντιστοιχούσαν σε 188 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων. O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 14,8% επί του σταθμισμένου ενεργητικού και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 17,4%. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 11,9%. Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανέρχεται σε 1,8 δισ. και είναι χαμηλότερη κατά 6,1 δισ. έναντι του Δεκεμβρίου 2017. Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,9 δισ. το β' τρίμηνο και 2,2 δισ. το α' εξάμηνο 2018. Σε επίπεδο ομίλου, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,1 δισ. και 2,6 δισ. αντίστοιχα. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων, διαγραφών, συναλλαγματικών διαφορών και πωλήσεων) του ομίλου αυξήθηκαν κατά 33 εκατ. την ίδια περίοδο. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 99,3%, από 102,2% το α' τρίμηνο 2018.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.