Μικρή ενίσχυση ενεργητικού στα 6,505 δισ.

Naftemporiki - - Αμοιβαια Κεφαλαια -

ύριο χαρακτηριστικό της ΤεΚτάρτης

ήταν η απουσία συναλλακτικού τζίρου και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Κώστα Σιαμπράκου (KSMEIZON), το ενεργητικό της αγοράς επηρεάστηκε από τις θετικές αποδόσεις των Α/Κ, με αποτέλεσμα να εμφανίσει μικρή άνοδο -περί το 0,12%- και να διαμορφωθεί στα 6,505 δισ. ευρώ. Παρότι τα μερίδια κινήθηκαν χωρίς μεταβολή, το τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών ήταν και πάλι πτωτικό, -μικρής όμως- αξίας 1,431 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μέσης απόδοσης, το πρόσημο της αγοράς κινήθηκε επίσης θετικά, κατά 0,20%. Από τις 20 κατηγορίες των Α/Κ, οι 15 έκλεισαν με κέρδη, οι 4 με ζημιές και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Σε μέση ενίσχυση καθαρών τιμών ξεχώρισαν τα 2 Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 0,87%, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 0,75% και τα 2 Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 0,53%. Την εντονότερη μέση υποχώρηση καθαρών τιμών υπέστη το ένα Α/Κ που δραστηριοποιείται σε Κρατικά Ομόλογα Αναπτυσσομένων Χωρών με -0,29%. Ακολούθησαν τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με -0,19% και τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου με -0,03%.

Η κινητικότητα των μεριδιούχων ήταν, σχεδόν, ανύπαρκτη. Το αρνητικό τελικό ισοζύγιο ουσιαστικά οφείλεται στις εκροές στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με 857 χιλ. ευρώ και στα συγγενή Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 457 χιλ. ευρώ. Αμέσως επόμενα, τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 132 χιλ. ευρώ.

Ο όγκος των εισροών καταδεικνύει τη χθεσινή απουσία των συναλλαγών: Funds of Funds Μικτά με 148 χιλ. ευρώ, Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 102 χιλ. ευρώ και Funds of Funds Μετοχικά με 76 χιλ. ευρώ.

Τα ποσοστά των 5 κατηγοριών με το υψηλότερο μερίδιο αγοράς έναντι του Ενεργητικού έχουν διαμορφωθεί: Μικτά Α/Κ με 20,88%, Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 12,26%, Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 11,54%, Funds of Funds Μικτά με 11,08 % και Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 10,87%.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.