Δευτέρα 3/9

Naftemporiki - - Σοφοκλεουσ -

Αβαξ: Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25, ιδιόκτητο κτίριο γραφείων της για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1ο: Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 0,58 ευρώ σε 0,30 ευρώ με συνέπεια την μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21.743.358 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών. 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης 0,45 ευρώ/μετοχή και την έκδοση 44.444.444 νέων κοινών μετοχών.

3ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

I

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.