Εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Naftemporiki - - Οικονομια -

Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δισ. ευρώ)

Συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο

Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο χαρακτηρισμένο ως ανεπίδεκτο είσπραξης «Πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο

«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο

«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων

«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων

«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α

«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δισ.) (10)

Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους

Εισπράξεις έναντι «παλαιού» ληξιπρόθεσμου χρέους

«Νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.