Πώς θα ελέγχεται το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο

Συγκεκριμένες και σαφείς αρμοδιότητες ελεγκτή στο υπό διαμόρφωση ΕΝΤ ζητεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Naftemporiki - - Οικονομια - Του Νίκου Μπέλλου

ο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό ΣυΤνέδριο

(ΕΕΣ) ζητεί συγκεκριμένες και σαφείς αρμοδιότητες εξωτερικού ελεγκτή τού υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ) στην Ευρωζώνη, ώστε να μην «καπελώνεται» από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες.

Τη θέση αυτή διαμόρφωσε το ΕΕΣ σε γνώμη που εξέδωσε με αφορμή την πρόταση της Κομισιόν για τις αλλαγές στην Ευρωζώνη και κυρίως τη σταδιακή μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) σε ΕΝΤ, το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες.

Το ΕΕΣ αναγνωρίζει ότι τα κεφάλαια του ESM προέρχονται από συμφωνία μεταξύ των χωρών-μελών, δηλαδή δεν έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Ωστόσο, οι ελεγκτές υπογραμμίζουν την ανάγκη να προβλεφθεί ένα άρτιο πλαίσιο λογοδοσίας, με την κοινοβουλευτική εποπτεία του νέου Ταμείου να βασίζεται στην εξωτερική ελεγκτική γνώμη του ΕΕΣ.

Προκειμένου να ενισχυθεί η λογοδοσία και ο δημόσιος έλεγχος, το ΕΕΣ ζητεί τη θέσπιση σαφούς και επίσημης διαδικασίας που θα προβλέπει την εξέταση των εκθέσεων ελέγχου.

Με βάση την πρόταση της Κομισιόν, που βρίσκεται στο τραπέζι, το ΕΕΣ, ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και το Συμβούλιο Ελεγκτών του Ταμείου θα ελέγχουν την κανονικότητα, τη συμμόρφωση, τις επιδόσεις και τη διαχείριση κινδύνων του ΕΝΤ.

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά γενικό κανόνα, οι πολλαπλές εντολές ελέγχου πρέπει να αποφεύγονται, προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος αντικρουόμενων γνωμών, επαναλήψεων ή αλληλοεπικαλύψεων.

Για τον λόγο αυτό ζητεί η θέση του ΕΕΣ ως ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή του ΕΝΤ να προβλεφθεί ρητά στη σχετική νομοθεσία.

Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι οι ελεγκτικές εργασίες των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών και κάθε άλλου φορέα θα είναι συμπληρωματικές των εργασιών του ΕΕΣ. Η έλλειψη σαφήνειας ως προς το θέμα αυτό μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η ανάθεση εργασιών σε άλλους ελεγκτές στερεί από το ΕΕΣ την εντολή εξωτερικού ελέγχου, τονίζει.

Οι ελεγκτές εντοπίζουν επίσης ορισμένες σημαντικές προκλήσεις που αφορούν το πλαίσιο ελέγχου και λογοδοσίας του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Υποστηρίζουν ότι η διάρκεια της θητείας των μελών του Συμβουλίου Ελεγκτών είναι υπερβολικά σύντομη και τα στοιχεία που γνωστοποιεί το Συμβούλιο Ελεγκτών σχετικά με τις διαπιστώσεις του ελέγχου του πολύ περιορισμένα.

Επιπλέον, οι δραστηριότητες αξιολόγησης και ελέγχου των επιδόσεων είναι σχετικά περιορισμένες όσον αφορά τον ESM.

Στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης, που θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της τακτικής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 13-14 Δεκεμβρίου, αναμένεται να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις σε σχέση με τη μετεξέλιξη του ESM. Θα συζητηθούν επίσης η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και η πρόβλεψη ειδικής γραμμής στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για τις χώρες της Ευρωζώνης.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.