Προσαύξηση σύνταξης για όσους κατέβαλαν αυξημένες εισφορές

Και για ασφάλιση πριν από το 2002

Naftemporiki - - Οικονομια -

ροσαύξηση της σύνταξης καΠτά

0,075% για όσους κατέβαλαν αυξημένες εισφορές προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. Συγκεκριμένα, το ανταποδοτικό μέρος της κύριας σύνταξης θα προσαυξάνεται κατά 0,075% για κάθε χρόνο ασφάλισης για όσους ασφαλισμένους κατέβαλαν αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, όχι μόνο για την περίοδο μετά το 2002, αλλά και για το διάστημα πριν από το 2002, αναζητώντας πέντε χρόνια ασφάλισης στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει ένσημα μετά το 2002. Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, λόγω ελλείψεων στα μηχανογραφικά συστήματα των τέως ασφαλιστικών ταμείων που εντάχθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2017 στον ΕΦΚΑ, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των συντάξεων για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την ημέρα εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από τη 13η Μαΐου 2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται από τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης, από το έτος 2002 και εντεύθεν. Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών ασφαλισμένων για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (τουλάχιστον πενταετίας) από το έτος 2002 και μετά, δηλαδή έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε αναζητείται από τον ΕΦΚΑ χρόνος ασφάλισης και για το χρονικό διάστημα πριν από το 2002 και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά έως πέντε ετών ασφάλισης.

Επίσης, με την εγκύκλιο επισημαίνεται ότι και για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της επικουρικής σύνταξης των ασφαλισμένων που κατέβαλαν επιπλέον εισφορά, ο ετήσιος συντελεστής προσαύξησης θα είναι 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς.

Για τον υπολογισμό του τμήματος της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2014 για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται από τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου, που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2002 έως και 31/12/2014. Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών ασφαλισμένων για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (τουλάχιστον πενταετίας) από το έτος 2002 και έως 31/12/2014, αναζητείται και σε αυτήν την περίπτωση χρόνος ασφάλισης και πριν από το 2002 μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά έως πέντε ετών ασφάλισης.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.