Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης, αλλά με αστερίσκους

6.556 νέες θέσεις τον Σεπτέμβριο και συνολικά 288.369 στο εννεάμηνο αλλά, πάνω από το 50% είναι μορφές ελαστικής εργασίας

Naftemporiki - - Οικονομια - Του Στέλιου Παπαπέτρου

Ηαύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας τον Σεπτέμβριο με τη δημιουργία 6.556 νέων θέσεων εργασίας, η απόλυτη κυριαρχία των μορφών ελαστικής εργασίας στις νέες προσλήψεις με ποσοστό 59,12% επί του συνόλου των προσλήψεων, η πρόσληψη 65.625 εργαζομένων στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και η λήξη 101.781 συμβάσεων εργασίας στον χώρο της εστίασης είναι τα τέσσερα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από τις ροές απασχόλησης του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τον προηγούμενο μήνα.

Ο Σεπτέμβριος, λόγω της έντονης εποχικότητας της απασχόλησης στη χώρα μας, είναι «παραδοσιακά» ο μήνας των μεγάλων αλλαγών στην αγορά εργασίας, εξαιτίας της ολοκλήρωσης της τουριστικής περιόδου για τους κλάδους των ξενοδοχείων-επισιτισμού και του «ανοίγματος» των προσλήψεων στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ καταγράφηκαν ειδικά στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης 45.692 προσλήψεις καθηγητών και δασκάλων και 4.479 προσλήψεις νηπιαγωγών και βρεφοκόμων.

Από τα στοιχεία του χρονικού διαστήματος Ιανουάριος - Σεπτέμβριος του 2018 προκύπτει ότι το 53,02% των νέων προσλήψεων ήταν για μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία και το 46,97% ήταν συμβάσεις για πλήρη απασχόληση. Τα αντίστοιχα στοιχεία για τον Σεπτέμβριο είναι 59,12% για μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία και 40,88% για πλήρη απασχόληση. Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει την τάση για αύξηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι ότι μέσα σε έναν μήνα 6.263 συμβάσεις εργαζομένων πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε συμβάσεις μερικής απασχόλη- σης (4.735), ενώ 1.463 σε συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και 65 συμβάσεις μετατράπηκαν από πλήρη εργασία σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2018 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 2.057.917 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν το 1.769.548, εκ των οποίων το 1.016.617 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 752.931 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννεαμήνου του έτους 2018 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 288.369 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου εννεαμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Τον Σεπτέμβριο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 271.872, ενώ οι αποχωρήσεις σε 265.316. Από τις 265.316 συνολικά αποχωρήσεις, οι 112.251 ήταν οικειοθελείς και οι 153.065 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Σεπτέμβριος 2018 και Σεπτέμβριος 2017, προκύπτει μειωμένη επίδοση κατά 10.572 λιγότερες θέσεις εργασίας για τον Σεπτέμβριο 2018 (θετικό ισοζύγιο 6.556 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (17.128) τον Σεπτέμβριο του 2017.

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι παράλληλα με τις ηλεκτρονικές υποβολές εντύπων προσλήψεων - απολύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ υπάρχει και ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που προέβησαν αναγκαστικά σε χειρόγραφες υποβολές εντύπων στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, λόγω είτε περιπτώσεων εκπρόθεσμων υποβολών, στις οποίες επιβάλλονται και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, είτε ειδικών ελάχιστων περιπτώσεων επιχειρήσεων που αδυνατούν να υποβάλλουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων για το διάστημα από 01.09.2018 έως και 30.09.2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, διαμορφώνεται σε 243 επιπλέον θέσεων εργασίας.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.