«Μαθήματα» στρατηγικού marketing

Naftemporiki - - Κλαδοι /φορεισ -

ξειδικευμένο εργαστήριο διαΕπραγματεύσεων,

μέσω του προγράμματος Export Ready Master, με θέμα το «Διεθνές Στρατηγικό Marketing», διοργάνωσε ο ΣΕΒ την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, με στόχο τη βελτίωση της προετοιμασίας των ελληνικών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εξωστρέφειας και στην ανάγκη να ανοίξουν νέους δρόμους στις διεθνείς αγορές. Οι ομιλητές εστίασαν στους βασικούς άξονες ενός οδικού χάρτη που περιέχει επιτυχημένες στρατηγικές marketing, τις επιλογές και τις αποφάσεις που καλούνται να υιοθετήσουν στις διεθνείς αγορές, όπως και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Παρουσιάστηκαν επίσης καλές πρακτικές και παραδείγματα διεθνούς marketing Β2Β (business to business), Β2C (business to consumer) και B2G (business to government). Κοινός τόπος των παρουσιάσεων ήταν η ανάγκη των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να κτίσουν την παρουσία τους στις ξένες αγορές, να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες των αγορών στις οποίες απευθύνονται, αλλά και να σχεδιάσουν μία ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μπίτσιος, επισήμανε ότι «η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΣΕΒ για τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η καλή πορεία των εξαγωγών πρέπει να ενισχυθεί. Ένα σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση των εξαγωγών είναι η καλή γνώση των αγορών στις οποίες απευθύνονται και ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ. Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να ενισχύει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με βασικό μοχλό τα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, που σηματοδοτούν μια θετική και σταθερή αλλαγή στο παραγωγικό μας πρότυπο».

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι παρουσιάσεις από την Αλεξάνδρα Πίττα-Χαζάπη, αντιπρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της «Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Αλέξανδρος Πίττας ΑΕΒΕ - Μέλι Αττική», τον Πάνο Λώλο, εμπορικό διευθυντή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στον τομέα Σωλήνων Χαλκού και τον Νίκο Μαντζαρέα, διευθύνοντα σύμβουλο της EXTRACO S.A.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.