Πιστωτική γραμμή 255 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ

Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής

Naftemporiki - - Eπιχειρησεισ -

ιστωτική γραμμή συνολιΠκού

ύψους 255 εκατ. ευρώ με σκοπό τη χρηματοδότηση σχεδιαζόμενων επενδύσεων για την περίοδο 2017-2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ Α.Ε.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, πρόκειται για επενδύσεις που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα. Κύκλοι της εταιρείας σημειώνουν ότι η νέα γραμμή πίστωσης δόθηκε για επενδύσεις που θα στοχεύσουν την τακτική ανάπτυξη και αναβάθμιση των δικτύων της, ενώ μέρος των χρημάτων θα διοχετευθεί και για τη χρηματοδότηση των 12 στρατηγικών έργων του ΔΕΔΗΕ, συνολικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2021.

Τα περισσότερα από τα έργα αυτά αφορούν την εγκατάσταση νέων - σύγχρονων αυτοματισμών. Στην ανακοίνωση της ΔΕΗ σημειώνεται επίσης ότι ο όμιλος διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και το περιβάλλον.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.