Στη Μυτιληναίος το 100% της Μ&Μ

Έμφαση στo φυσικό αέριο με την απόκτηση συμμετοχής 50% από τη Motor Oil

Naftemporiki - - Επιχειρησεισ -

ΤΜυτιληναίος η στρατηγική απόφαση της

για προσήλωση στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το φυσικό αέριο επιβεβαιώνει η απόκτηση του 100% της Μ&Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου, όπως τόνισε μεταξύ άλλων η διοίκηση της εταιρείας στο πλαίσιο της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Motor Oil, πρώην κατόχου του 50% της Μ&Μ, και της Μυτιληναίος. Να σημειωθεί πως από την πλευρά της Motor Oil επισημαίνεται πως οι παραπάνω κινήσεις εντάσσονται στη στρατηγική ορθολογισμού των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η συμφωνία τελεί επίσης υπό την αίρεση της έγκρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Η Μ&Μ είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που εξασφάλισε άδεια προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Όπως έχει επισημάνει η διοίκησή της, σκοπεύει να συνεχίσει απρόσκοπτα την αναζήτηση ευκαιριών για αγορά και πώληση φυσικού αερίου σε συνδεδεμένες και μη εταιρείες.

Στην εγχώρια αγορά ενέργειας το μερίδιο συμμετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με αυτά της προηγούμενης χρονιάς.

Με βάση τα αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2018, οι επιδόσεις της Μυτιληναίος στον τομέα της ενέργειας αντιστοιχούν σε κύκλο εργασιών ύψους 236,2 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 32,9% του συνολικού κύκλου εργασιών. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών προμήθειας φυσικού αερίου, μέσω διαφοροποιημένων πηγών από τη Διεύθυνση Φυσικού Αερίου, και η επίτευξη σημαντικών συμφωνιών συνέβαλαν στην αύξηση της αποδοτικότητας των μονάδων της εταιρείας, η οποία εστιάζει στη συγκεκριμένη αγορά ενέργειας.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.