2018 Σεπτέμβριος 2017 2016

Naftemporiki - - Πρωτη Σελιδα -

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Τρόφιμα

Ποτά

Καπνός

Κλωστοϋφαντουργικές ύλες

Είδη ένδυσης

Δέρματα - είδη υπόδησης

Ξύλο και φελλός

Χαρτί και προϊόντα από χαρτί

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα

Χημικά προϊόντα

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα

Προϊόντα από ελαστική και πλαστική ύλη

Μη μεταλλικά ορυκτά

Βασικά μέταλλα

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού

Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών

Έπιπλα

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

100,66

96,16

88,10

85,55

62,45

45,14

64,14

54,58

96,54

46,20

139,23

115,82

139,00

95,20

63,85

161,46

88,18

155,92

46,41

90,38

64,16

68,44

61,47

91,79

60,11

99,39

99,23

86,02

93,94

67,48

42,88

57,61

46,33

104,18

43,28

132,99

112,88

130,64

91,91

62,54

155,27

83,54

104,16

75,63

105,23

70,19

68,37

55,84

104,69

53,39

96,07

96,10

75,01

111,46

72,24

48,48

63,94

46,42

102,06

48,71

141,12

109,00

109,99

98,56

67,96

106,10

86,47

107,42

77,50

99,40

90,42

86,60

57,09

82,38

54,96

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.